Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Studia pielęgniarskie także zaocznie

Teraz nie jest możliwe kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo  i położnictwo w formie niestacjonarnej. Pojawił się projekt ustawy, który ma umożliwić podjęcie takich studiów w formie zaocznej przez osoby pracujące, w tym wykonujące inne zawody medyczne.

„Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych” – czytamy w uzasadnieniu zmian legislacyjnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.  Zdaniem ministerstwa zdrowia „powyższa zmiana wpłynie również na realizację jednego z priorytetów przyjętych w dokumencie o charakterze strategiczno-wdrożeniowym, pn. „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, w tym celu operacyjnego jakim jest „Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych” w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych.

Pielęgniarek jest dramatycznie za mało

Ma to być jeden ze sposobów na to, by zwiększyć ilość pielęgniarek w Polsce, których teraz już bardzo brakuje. W 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w Polsce wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD wzrósł z 7,3 w 2000 r. do 9,0 w 2015 r. (wg OECD).

Ponadto, projektowana zmiana ustawy stworzy możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym ubiegania się na równych zasadach o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach Osi V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 w ramach planowanego do realizacji przez Ministra Zdrowia nowego projektu systemowego, mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł.).

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

„Dlatego też, projektowana zmiana nie będzie powodować ponoszenia przez studentów kosztów związanych z usługą edukacyjną realizowaną w ramach ww. projektu i wpłynie na zwiększenie dostępności studentów do kształcenia na tych kierunkach, a tym samym przyczyni się do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu.

Projektowana zmiana zdaniem MZ gwarantuje, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Empatia pracowników medycznych

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Publikacja zawiera analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek,...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Opiekun medyczny może być wsparciem dla pielęgniarki i położnej

13-03-2018
W placówkach ochrony zdrowia jest potrzeba większego wykorzystania zawodu pomocniczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych - twierdzi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy pielęgniarka lub asystent wystawią zwolnienie lekarskie?