Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wartość rynku farmaceutycznego w roku 2017 to 38,3 mld zł

Według raportu firmy IQVIA w 2017 roku wartość rynku farmaceutycznego, obejmująca segment apteczny (Rx i CH czyli leki na receptę i bez recepty) a także szpitalny oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek wynosił 38,3 mld zł, co oznacza wzrost o 4,9 procenta (o 1,8 mld zł) w stosunku do roku poprzedniego.
W ramach topiku:
Rynek leków
Warto wiedzieć: Pozytywny wpływ na rozwój rynku leków refundowanych miały także nowo wprowadzone leki złożone, stosowane w leczeniu POChP, które po niespełna rocznej obecności na listach refundacyjnych osiągnęły ponad 26 mln zł wzrostu sprzedaży.
Dla farmaceutów

Rynek aptek otwartych stanowił 83,3 procenta całego rynku farmaceutycznego. Jego dynamika (segmenty Rx i CH) na poziomie 3,8 procenta była wyższa niż w 2016 roku, kiedy to wynosiła 3,2 procenta.

Największy udział w wartości rynku aptek otwartych – 57,7 procenta stanowiła sprzedaż leków na receptę (Rx – refundowane i nierefundowane). Udział ten wzrósł o 2,4 procenta, czyli o ponad 431 mln zł.

Natomiast segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który stanowił 42,3 procenta rynku aptek otwartych, wzrósł o 5,6 procent, czyli o 723 mln zł.

- Infekcje w pierwszym kwartale 2017 roku i związana z nimi sprzedaż leków i innych produktów stosowanych w przeziębieniu oraz sprzedaż wygenerowana przez nowo wprowadzane produkty były głównymi czynnikami, które przyczyniły się do osiągnięcia wartości rynku CH na poziomie 13,5 mld zł - komentuje IQVIA.

Segment sprzedaży wysyłkowych e-aptek oferujących leki  i produkty niewymagające preskrypcji lekarskiej również odnotował wzrost - 80 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, wzrost ten został wygenerowany przede wszystkim przez sprzedaż witamin i minerałów oraz mleka dla dzieci. Trzecia pod względem wielkości grupa produktów to kosmetyki dla kobiet, osiągnęła ponad dwukrotnie niższy wzrost w porównaniu do 2016 roku. Wynika to z silnej konkurencji ze strony marek z tzw. segmentu ekonomicznego, o niższej średniej cenie za opakowanie.

Rynek szpitalny stanowił 15,5 procenta wartości całego rynku farmaceutycznego. Jego dynamika na poziomie 10,4 procenta była niższa niż w 2016 roku, kiedy wynosiła 11,9 procenta. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków w ramach programach lekowych i chemioterapii, który miał 70 procent udziału w rynku szpitalnym. Wzrósł on o 11,2 procenta, czyli o 419 mln zł. Natomiast segment leków będących poza tymi wykazami, który stanowił 30 procent, wzrósł o 8,5 procenta, czyli o 138 mln zł.

Refundacja leków nie była w tym roku przedmiotem planowych renegocjacji cenowych. Brak istotnych obniżek cen zbytu umożliwił wygenerowanie ponad 240 mln zł wzrostu, którego głównym źródłem – w wysokości ponad 110 mln zł – były leki znajdujące się na liście „S”(bezpłatne leki dla seniorów), rozszerzonej o nowe substancje czynne stosowane na przykład w leczeniu nadciśnienia, chorobach serca, cukrzycy czy jaskrze. Wzrost o 50 mln zł wynikał także z wprowadzenia do refundacji nowych form leków psychotycznych.

Pozytywny wpływ na rozwój rynku leków refundowanych miały także nowo wprowadzone leki złożone, stosowane w leczeniu POChP, które po niespełna rocznej obecności na listach refundacyjnych osiągnęły ponad 26 mln zł wzrostu sprzedaży.

Do czynników ograniczających rozwój rynku leków refundowanych należało przeniesienie niektórych leków stosowanych w leczeniu onkologicznym do rynku szpitalnego. Przyniosło to zmniejszenie wartości tego segmentu o prawie 100 mln zł, jednocześnie podnosząc wartość segmentu programów lekowych i chemioterapii.

W roku 2017 zmniejszył się udział wydatków ponoszonych przez pacjentów w całkowitej wartości leków w segmencie produktów refundowanych wykupionych z dopłatą NFZ. Udział ten zmniejsza się systematycznie od czasu wejścia w życie ustawy refundacyjnej. W 2017 roku współpłacenie osiągnęło 29 procent, czyli o prawie 5 pp. mniej niż w 2012 roku. Jest to w głównej mierze wynikiem wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia.

W roku 2017 weszły także w życie owe regulacje prawne. Jedną z nich była nowelizacja Prawa farmaceutycznego określana jako „Apteka dla aptekarza”, która odwróciła obserwowany w ostatnich latach trend dotyczący wzrostu liczby aptek. W październiku 2017 roku po raz pierwszy liczba aptek zmniejszyła się, w porównaniu do września 2017 – o 40 placówek. W listopadzie 2017 było mniej aptek o 34, w grudniu 2017 – o 42.

  Coraz więcej aptek sieciowych na rynku Coraz więcej aptek sieciowych na rynku 07-01-2015 Szkolenie

 

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Wartość rynku aptecznego w maju 2017 to 2,7 mld zł

20-06-2017
Według analizy PharmaSequence w maju 2017 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 671 mln zł, co oznacza wzrost o 9,9 procenta w porównaniu do maja 2016 roku. Wartość sprzedaży leków refundowanych wyniosła 968 mln zł, co oznacza wzrost o 7,5 procenta w porównaniu do maja 2016.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Sosnowiec: śmierć ordynatora podczas dyżuru w szpitalu