Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

ZOL-e udzielające świadczeń psychiatrycznych mogą pobierać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie

W związku z sygnalizowanymi rozbieżnościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących możliwości pobierania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie przez podmioty lecznicze udzielające psychiatrycznych świadczeń opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, iż ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) nie reguluje kwestii finansowych, a jedynie określa, że bezpłatne są dla pacjenta świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne. Dopiero na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), można stwierdzić, czy za świadczenia towarzyszące takie jak wyżywienie i zakwaterowanie powinna być pobierana opłata.

Z powyższego wynika, że w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń całodobowo, świadczenia towarzyszące (w tym wyżywienie i zakwaterowanie) są bezpłatne dla pacjenta. Jednak biorąc pod uwagę art. 18 ww. ustawy, który odnosi się do opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (przepis ten nie rozróżnia zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych), możliwe jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym również zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze udzielające świadczeń psychiatrycznych mogą pobierać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie. Ponoszenie tych opłat przez pacjentów uzasadnia również definicja świadczenia gwarantowanego, którym zgodnie z art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest także świadczenie opieki zdrowotnej współfinansowane ze środków publicznych czyli w części finansowane przez pacjenta.

Ustalenie opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, w konkretnym przypadku, należy do kierownika zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego udzielającego świadczeń w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Informacja o pobieraniu tych opłat powinna być odzwierciedlona w regulaminie organizacyjnym podmiotu – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Źródło: www.mz.gov.pl

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ruszyła infolinia dla kobiet żyjących z HIV i ich najbliższych