Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
W ramach topiku:
Sieć szpitali Zarządzanie
Warto wiedzieć: Podstawową konsekwencją zakwalifikowania szpitala do sieci jest możliwość zawarcia umowy z NFZ bez przeprowadzania konkursu ofert i rokowań. Niezawarcie umowy do 30 czerwca 2017 roku jest podstawą do wykreślenia świadczeniodawcy z sieci.
Dla lekarzy Dla menedżerów

1.Brak kwalifikacji do sieci szpitali - dodatkowe możliwości kwalifikacji/protest

1.1.Kwalifikacja na podstawie opinii ministra

W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Aby szpital mógł być zakwalifikowany w ten sposób, spełnione musza zostać 3 warunki:

1.

szpital nie spełnia warunków kwalifikacji do jednego z poziomów PSZ;

2.

szpital, w dniu ogłoszenia wykazu szpitali sieciowych, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d – tzn. w trybie ostrej hospitalizacji;

3.

zakwalifikowanie szpitala do jednego z poziomów jest konieczne do zabezpieczenia na terenie danego województwa właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich. Przepisy nie są też precyzyjne w zakresie tego, w jakim zakresie następowała będzie kwalifikacja - sam przepis wspomina o kwalifikacji „świadczeniodawcy” co sugerowałoby, że kwalifikacją na podstawie opinii ministra objęty zostanie cały szpital - jednak nie wydaje się, aby taki był zamysł ustawodawcy, gdyż to mogłoby prowadzić do przyznania większych praw szpitalom zakwalifikowanym dodatkową drogą niż szpitalom zakwalifikowanym ze względu na spełnienie podstawowych wymogów. Z tego powodu można założyć, że kwalifikacja na podstawie opinii ministra, tak jak inne rodzaje kwalifikacji, obejmowała będzie wskazanie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

Procedura kwalifikacji jest następująca - inicjatorem będzie dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, który występuję do MZ z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie kwalifikacji danego szpitala do sieci

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Radziwiłł: ustawa o sieci szpitali gwarantuje placówkom stabilność

27-03-2017
Jednym z celów ustawy o sieci szpitali jest zabezpieczenie bytu szpitali, a nie ich likwidacja - tak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odniósł się do zarzutów części ekspertów i opozycji, że ustawa może się przyczynić do likwidacji około 400 szpitali.
Czytaj kolejny
artykuł

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych