Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Orzecznictwo

NZOZ zapłaci za podanie pacjentce niewłaściwej szczepionki

11.07.2018
NZOZ w Zamościu ma zapłacić 6 tys. zł zadośćuczynienia, bo pielęgniarka podała nastoletniej pacjentce niewłaściwą szczepionkę. Sąd Rejonowy w Zamościu pokreślił, że bez znaczenia jest, że niewłaściwą szczepionkę wydał pracownik apteki, a rodzice dziewczyny nie zweryfikowali jej rodzaju. Sprawdzenie składu leku z zalecenie lekarza było obowiązkiem pielęgniarki.
Więcej

WSA: Dane dotyczące badań przed szczepieniami są informacją publiczną

10.07.2018
Skarżący złożyli wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie szczepień ochronnych. Inspektor Sanitarny udzielił odpowiedzi jedynie na część pytań. Jego obowiązkiem było odpowiedzieć na pytanie o prowadzenie badań nowonarodzonych dzieci pod kątem ustalenia u nich wrodzonej obniżonej odporności - orzekł WSA w Szczecinie.
Więcej

SN: Wyższe zadośćuczynienie za szkodliwe skutki znieczulenia

06.07.2018
Z 25 tys. do 40 tys. zł podwyższył Sąd Najwyższy zadośćuczynienie dla pacjenta, który stracił czucie w nodze po zabiegu. Powodem podwyższenia tej sumy było nieposzanowanie godności i brak informacji ze strony anestezjologa.
Więcej

WSA: Choć minął rok, szpital nie spóźnił się z wnioskiem o potwierdzenie prawa do świadczeń

04.07.2018
​Szpital, który udziela świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym powinien niezwłocznie złożyć wniosek w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Termin niezwłocznie ma charakter instrukcyjny. Jego niedochowanie nie rodzi więc ujemnych skutków - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Więcej

SA: Brak błędu w sztuce nie oznacza, że pacjenta dobrze traktowano

03.07.2018
​Usunięcie powódce macicy nie było błędem medycznym i nie odbyło się bez zgody powódki. Nie ma zatem podstaw do przypisania szpitalowi odpowiedzialności za czyn niedozwolony. Powódce należy się jednak zadośćuczynienie za to, że nie roztoczono nad nią odpowiednio troskliwej opieki - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Więcej

SN: Zakaz pracy w lecznictwie otwartym dla lekarza

02.07.2018
Lekarz internista został ukarany zakazem wykonywania pracy w przychodni na dwa lata za przekroczenie uprawnień. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Naczelnego Sądu Lekarskiego, że nie traci w ten sposób środków utrzymania, a może pracować pod nadzorem.
Więcej

NSA: Opłatę za kopię lub odpis dokumentacji medycznej można pobrać z góry

29.06.2018
Z tytułu wydawania kopii, odpisów, wyciągów i wydruków z dokumentacji medycznej może być pobierana opłata. Stawki opłat nie mogą przewyższać maksimum określonego w ustawie. Można jednak pobierać je przed wydaniem dokumentów pacjentowi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

WSA: Fałszywe informacje w ofercie skutkują jej odrzuceniem

28.06.2018
Jeżeli w toku postępowania konkursowego jeden z oferentów przedstawi w ofercie nieprawdziwe informacje dotyczące możliwości wykonania świadczeń, to komisja konkursowa nie może korygować złożonego oświadczenia. Ofertę trzeba wówczas odrzucić w całości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Więcej

WSA: Właściciel dołoży, ale musi zapewnić dyżur apteki w nocy i w święta

25.06.2018
Uchwała rady powiatu o ustaleniu godzin otwarcia aptek oraz dyżurów w porze nocnej i okresie świątecznym jest aktem prawa miejscowego. Właściciele aptek muszą zatem przestrzegać wyznaczonego harmonogramu pracy, choćby było to dla nich trudne organizacyjnie, a nawet nieopłacalne orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Więcej

SA: Długi szpitali nie podlegają "normalnemu" obrotowi

22.06.2018
Co do zasady zakazanym jest przenoszenie wierzytelności przeciwko szpitalom. Jest to niedopuszczalne również pod pozorem zawarcia przez wierzyciela i inny podmiot umowy konsorcjum. Taka umowa zmierza zatem do obejścia prawa i jest nieważna - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Więcej

SN: Szpital wypowiedział umowę anestezjologowi zgodnie z prawem

21.06.2018
W szpitalu nastąpiły rzeczywiste zmiany organizacyjne, doszło do likwidacji stanowisk, a zatem nie było pozornej zmiany - orzekł Sąd Najwyższy. - Nie naruszono kodeksu pracy, gdyż przyczyna wypowiedzenia nie była pozorna - dodał.
Więcej

SA: Szpital nie odpowiada za skutki zbyt długiego zażywania leków przez pacjenta

21.06.2018
Powódce przepisano leki na zatrzymanie obfitego krwawienia z dróg rodnych - na okres 1 miesiąca. Faktycznie powódka przyjmowała je przez kilka miesięcy. U pacjentki stwierdzono później zakrzepicę. Brak więc związku przyczynowego między stanem zdrowia pacjentki a działaniem szpitala - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Więcej

WSA: Wniosek o potwierdzenie prawa można złożyć w każdym czasie

20.06.2018
Szpital, który udzielił pacjentowi pomocy w trybie nagłym może zwrócić się o potwierdzenie jego praw do świadczeń zdrowotnych w każdym czasie. Upływ nawet kilkunastu miesięcy od dnia udzielenia świadczenia sam w sobie nie jest podstawą do wydania decyzji odmownej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Więcej

SA: Szpital ponosi koszty procesu jak każda inna strona

18.06.2018
​Szpital przez wiele miesięcy nie zapłacił kontrahentowi za towar i przegrał proces w sądzie. Przegrany powinien więc liczyć się z koniecznością zapłaty kosztów procesu na rzecz strony wygrywającej. Choć szpital pełni doniosłą rolę, to nie może być traktowany w sposób uprzywilejowany - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Więcej

NSA: Za słaba narkoza to naruszenie praw pacjenta

15.06.2018
​Rzecznik praw pacjenta nie uwzględnił skargi pacjentki na postępowanie szpitala, mimo, że doznała ona bólu w czasie wybudzenia z narkozy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rzecznik pominął kwestię właściwej opieki, a skupił się tylko na jednej opinii biegłego.
Więcej

NSA: Podmiot leczniczy musi chronić dokumentację pacjentów

12.06.2018
Placówka medyczna była w sporze cywilnym z wynajmującym jej lokal. Spółka dysponująca dokumentacją medyczną powinna była więc przewidzieć, że może dojść do rozwiązania umowy najmu i przejęcia budynku wraz z dokumentacją. Takie praktyki naruszają zbiorowe prawa pacjentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

WSA: Informacja o dyżurujących aptekach pomaga w znalezieniu leku

11.06.2018
Gdy większość aptek nie pracuje w porze nocnej, to celowym jest umieszczanie w widocznym miejscu informacji o placówkach, które dyżurują. Rada powiatu mogła więc nałożyć taki obowiązek na kierowników lub właścicieli aptek na terenie powiatu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Więcej

SN: Na dyżurze w szpitalu lekarz musi kontrolować pracę młodszych kolegów

08.06.2018
Niewłaściwy nadzór zastępcy ordynatora nad młodszym lekarzem i rodzącą kobietą nie przyczynił się bezpośrednio do śmierci noworodków, ale stanowił naruszenie zasad etyki zawodowej - potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 czerwca br.
Więcej

SA: to biegły lekarz dysponuje wiadomościami specjalnymi o stanie zdrowia badanego

04.06.2018
Z opinii biegłych z zakresu ortopedii wynikało, że wnioskodawcy przysługuje renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy na dalszy okres. Polemika ZUS z ustaleniami biegłych nie mogła podważyć ich stanowiska - wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Więcej

WSA: Likwidacja SP ZOZ może trwać kolejne 25 lat

22.05.2018
Powiat gorzowski miał podstawy prawne i faktyczne, aby podjąć uchwałę wydłużającą proces likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą do 2042 roku – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Więcej
1  2  3  4  5    7

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł