Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NSA: za unikanie szczepień ochronnych matce grozi grzywna

Inspektor sanitarny nie musi czekać z interwencją, aż dziecko ukończy 19 lat, gdyż obowiązek szczepień dziecka powinien być realizowany zgodnie z obowiązującym prawem orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę matki.

Problem powstał w związku z brakiem zgody rodziców na wykonanie ich dziecku szczepienia przeciwko m.in. gruźlicy, żółtaczce typu B, błonicy i tężcowi. Powiatowy inspektor sanitarny upomniał matkę dziecka, a następnie skierował do wojewody wniosek o zastosowanie środka egzekucyjnego. Wobec tego wojewoda nałożył na matkę grzywnę, wzywając ją jednocześnie do wykonania obowiązkowych szczepień.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

WSA oddala skargę

Matka złożyła zarzuty wobec nałożonego obowiązku, ale organy inspekcji sanitarnej uznały je za nieuzasadnione. Postanowienie w sprawie stanowiska organu w przedmiocie zarzutów zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który wyrokiem z dnia 13 października 2015 r. oddalił skargę. Zobowiązana matka dziecka wniosła od tego wyroku skargę kasacyjną, która również została oddalona.

Wyrok został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 7 lutego br. skargę oddalił.

Jest obowiązek i trzeba szczepić

Uzasadniając swoje orzeczenie sąd zauważył, że profilaktyka chorób zakaźnych jest określonym w Konstytucji obowiązkiem państwa. W celu realizacji tego obowiązku opracowany został m.in. Narodowy Program Szczepień Ochronnych. Wykaz obowiązkowych szczepień i osoby, które są obowiązane do poddania się nim, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. W przypadku dzieci wskazuje się również na wiek, w którym należy je zaszczepić. Terminy określonych szczepień dzieci są uwarunkowane zaleceniami zdefiniowanymi w Programie.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wbrew stanowisku skarżącego rodzica, organ inspekcji sanitarnej nie był zobowiązany do oczekiwania, aż dziecko ukończy 19 rok życia, gdyż obowiązek szczepień dziecka powinien być realizowany zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Badanie kwalifikacyjne konieczne

Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych w innych sprawach NSA stwierdził, że obowiązek szczepień wynika wprost z ustawy. NSA podkreślił, że wykonanie obowiązkowego szczepienia poprzedzone jest lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań, które jest niezbędnym elementem procedury szczepienia. Niepoddanie dziecka badaniu kwalifikacyjnemu z winy osoby zobowiązanej, nie skutkuje brakiem obowiązku szczepienia ochronnego, obowiązek zbadania dziecka jest bowiem elementem procedury szczepienia. Dopiero stwierdzenie przez lekarza przeciwwskazań do szczepienia może uwolnić od wykonania ustawowego obowiązku.

Sygnatura akt II OSK 933/16, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2017 r.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne

Stan prawny na 1.08.2008 r. W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do...
Cena: 73.00
Promocja: 65.70 zł

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Zintegrowana opieka zdrowotna

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono zagadnienie...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

Więcej na temat

Eksperci: szczepienia są skuteczne i nie powodują alergii ani autyzmu

19-04-2016
Szczepienia są najskuteczniejszą drogą zapobiegania chorobom zakaźnym; nie powodują alergii ani autyzmu - przekonywali eksperci na wtorkowej (19 kwietnia 2016) konferencji z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień. Tymczasem liczba niezaszczepionych dzieci w Polsce co roku rośnie o kilka tysięcy.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Znany krakowski lekarz skazany za przyjmowanie łapówek