Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

SA: dwa lata więzienia to odpowiednia kara za hodowanie marihuany przez osobę ciężko chorą

Jeśli oskarżony prowadzi dla własnych celów plantację narkotyku, by móc go wykorzystać jako medyczną marihuanę, to sąd powinien nadzwyczajnie złagodzić karę. Nie można jednak orzec kary zbyt łagodnej, skoro chodzi o poważne przestępstwo- orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

SO uznał oskarżonego za winnego tego, że przez okres kilku miesięcy prowadził uprawę 326 krzewów konopi, z których wytworzył znaczną ilość środka odurzającego w postaci suszu konopi o wadze 8932,66 grama. Jednocześnie SO skazał oskarżonego za usiłowanie wytworzenia znacznej ilości środka odurzającego w postaci suszu konopi o wadze 10102,37 grama, do czego nie doszło z uwagi na ujawnienie uprawy. SO uznał, że oskarżony naruszył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym SO wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny. SO nakazał także zniszczenie licznych dowodów rzeczowych.

Apelacja oskarżonego

Oskarżony nie zgodził się z rozstrzygnięciem co do kary. Domagał się orzeczenia wobec niego kary łagodniejszej, tj. kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Autor apelacji podniósł, że orzeczona kara jest rażąco surowa. Oskarżony jak i jego żona to osoby poważnie chore. Gdy oskarżony był tymczasowo aresztowany, bardzo długo przebywał na szpitalnych oddziałach śledczych. W tym czasie, stan zdrowia jego żony pogorszył się. Żona oskarżonego wymaga nadzoru m.in. przy przyjmowaniu leków. To oskarżony wcześniej pomagał swojej żonie. Ponadto, oskarżony nie był wcześniej karany. Przyznał się do przestępstwa i wyraził skruchę.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Utrzymany wyrok

SA utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Przyjął, że wydane przez SO rozstrzygnięcie było słuszne. Orzeczona wobec oskarżonego kara była adekwatna do popełnionego czynu. SA zwrócił uwagę, że orzeczona kara została nadzwyczajnie złagodzona. Tymczasem, oskarżonego uznano za winnego popełnienia zbrodni. Przestępstwo, które popełnił oskarżony cechowało się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Oskarżony zamierzał wytworzyć znaczną ilość narkotyku - zbliżającą się do 20 kg marihuany. Działał umyślnie i z premedytacją. Ponadto, oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i wykazał skruchę. Nie mniej jednak, przyznanie się miało miejsce już po ujawnieniu plantacji. Organy ścigania dysponowały obciążającymi oskarżonego dowodami i nie można przeceniać znaczenia przyznania się.

Szczególne względy

Nadzwyczajne złagodzenie kary wynikało zaś z motywów, które skłoniły oskarżonego do nielegalnej produkcji narkotyków. Oskarżony wyjaśnił, że decyzję o hodowli podjął w związku z własną chorobą nowotworową. Oskarżony uprawę miał przeznaczyć na własne potrzeby, na wytworzenie oleju (tzw. medycznej marihuany). SA stwierdził, że uprawa zakazanych substancji w takim przypadku, powinna być traktowała łagodniej niż wytwarzanie jej w celach handlowych. Ponadto, znaczenie dla wymiaru kary miała wieloletnia choroba żony oskarżonego i śmierć jego dziecka. Oskarżony wcześniej nie był karany i miał pozytywną opinią z miejsca zamieszkania.

Determinacja oskarżonego

SA zwrócił uwagę, że oskarżony zaplanował hodowlę narkotyku w sposób profesjonalny. Czynił nakłady na zorganizowanie uprawy. Okoliczności te świadczą o jego determinacji. Skala uprawy wskazuje zaś na wysoką społeczną szkodliwość czynu oskarżonego. Zdaniem SA, sposób działania oskarżonego, może świadczyć o jego demoralizacji. Te okoliczności przemawiały za orzeczeniem wobec niego kary pozbawienia wolności, bez warunkowego zawieszenia wykonania. Dalsze złagodzenie kary byłoby nieuzasadnione. Orzeczenie kary zbyt łagodnej zniweczyłoby zaś cele kary. Kara powinna bowiem wytworzyć we sprawcy przekonanie, że przestępstwo się nie opłaca - za jego popełnienie grozi bowiem surowa dolegliwość. Orzeczenie kary pozbawienia wolności zapewni zaś szacunek dla norm społecznych. Ponadto, kara „więzienia” chronić będzie społeczeństwo przed przestępczym zachowaniem oskarżonego. Innymi słowy, kara 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywna jest odpowiednia.

Wyrok SA we Wrocławiu z 27.02.2018 r., II AKa 26/18, LEX nr 2464906.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o leczeniu...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Eksperci: marihuana lecznicza przydatna w leczeniu uzupełniającym

19-08-2016
Marihuana lecznicza, a konkretnie preparaty zawierające kannabinoidy, są przydatne w leczeniu bólu u chorych z zaawansowanymi nowotworami, jak i z innymi schorzeniami jako leczenie uzupełniające – mówią specjaliści anestezjologii i medycyny paliatywnej. 

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

WSA: stowarzyszenie "Stop NOP" nie dopuszczone do udziału w sprawie przeciw GIODO