Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Sąd Apelacyjny potwierdził przyznanie pacjentce 500 tys. zł oraz renty

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku wydanym 22 stycznia 2018 roku oddalił apelacje trzech podmiotów leczniczych, przeciwko którym występowała poszkodowana pacjentka. Sąd Okręgowy przyznał pacjentce 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, 136 tys. zł odszkodowania oraz rentę miesięczną.
Warto wiedzieć: Rzecznik Praw Pacjenta może w sprawach cywilnych, z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi.
Dla lekarzy Dla prawników

Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok, tym samym potwierdził, że wszystkie trzy podmioty udzielały pacjentce świadczeń zdrowotnych bez należytej staranności, dlatego też są zobowiązane do spełnienia świadczenia solidarnie. Wyrok jest prawomocny.

Pozew dotyczył przyznania pacjentce zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty za niewłaściwie przeprowadzony zabieg oraz brak należytej opieki. Konsekwencją nienależycie udzielanych świadczeń zdrowotnych było pogorszenie stanu zdrowia oraz zarażenie gronkowcem (pacjentka ma orzeczony stopień niepełnosprawności i porusza się na wózku inwalidzkim).

W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny między innymi powołał się na opinię konsultanta wojewódzkiego wydaną na potrzeby postępowania prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik na podstawie art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, może w sprawach cywilnych, z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi.

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw 18-12-2017 Szkolenie

 

 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
Promocja: 126.75 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-medycznej dotyczącej odpowiedzialności...
Cena: 83.00
Promocja: 74.70 zł

Więcej na temat

Zadośćuczynienie dla bliźniaków zarażonych po porodzie

17-11-2015
Bliźniacy, którym po porodzie przetoczono krew z wirusem żółtaczki, dostaną 176 tys. zł zadośćuczynienia. Do zdarzenia doszło w roku 1978 w szpitalu wojewódzkim w Lublinie informuje Rzeczpospolita.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Najwyższe kary więzienia w UE za fałszowanie leków w Austrii, Słowenii i Słowacji