Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

SN: lekarz nie może zalecać mężowi pacjentki, by się od niej wyprowadził

Lekarz psychiatra została ukarana upomnieniem za to, że w zaświadczeniu zaleciła mężowi swojej pacjentki, aby się wyprowadził. Postępowanie to miało na celu skuteczniejsze leczenie i rehabilitację kobiety. Wyrok Naczelnego Sądu Lekarskiego potwierdził Sąd Najwyższy.

Sprawa dyscyplinarna dotyczyła wydania przez psychiatrę zaświadczenia lekarskiego pacjentce, w którym lekarz zalecił wyprowadzenie się z domu jej męża.

Z tego powodu Barbara Ł.-U. stanęła przed lekarskim sądem dyscyplinarnym obwiniona o złamanie zasad etyki zawodowej, gdyż skierowała swe zalecenie wobec osoby trzeciej. Naruszenie zgłosił mąż pacjentki Anety J.

Kara upomnienia

Sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Lekarskiej uznał ją winną popełnienia deliktu, na podstawie ustawy o izbach lekarskich, zasad etyki oraz art. 4 ustawy o zawodzie lekarza. Według tego przepisu obowiązkiem lekarza jest wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

A zgodnie z kodeksem etyki naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu (art.1 ust. 3)

Zdaniem sądu, lekarska przekroczyła swoje uprawnienia. Stwierdził to powołany przez sąd biegły, który uznał, że w wyborze metod terapii nie można ingerować w życie prywatne innych osób. Zalecenie wyprowadzenia się z domu było nieuprawnione i zostało wykorzystane przez pacjentkę jako dowód przed sądem rodzinnym.

Sąd I instancji ukarał psychiatrę karą najłagodniejsza - upomnieniem.

  Progmedica 2018 NIE URUCHAMIAĆ Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Progmedica 2018 NIE URUCHAMIAĆ Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Odwołanie obwinionej do NRL

Orzeczenie to obwiniona zaskarżyła do Naczelnego Sądu Lekarskiego, gdyż - jej zdaniem - nie popełniła żadnego przewinienia, a wręcz przeciwnie działała na życzenie i zgodnie z najlepszą wiedzą dla dobra pacjentki. Jak się okazało, zalecenie spowodowało, że mąż wyprowadził się z jej mieszkania, a stan zdrowia pacjentki znacznie się poprawił. Mężczyzna bowiem był typem przemocowca i w poprzednim związku sąd orzekł wobec niego karę za znęcanie się nad członkami rodziny.

Barbara Ł.-U wnosiła zatem o uniewinnienie nie znajdując swojej winy. Powołała się na art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który nakazuje, by "przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla tej osoby uciążliwy".

Utrzymanie wyroku w mocy

Naczelny Sąd Lekarski 17 marca 2017 r. oddalił odwołanie lekarki i utrzymał wyrok w mocy. Potwierdził, że treść zaświadczenia wydanego pacjentce była niedopuszczalna.

Od tego orzeczenia pełnomocnik lekarki złożył kasację, twierdząc, że NSL nie wskazał podstawy prawnej swego rozstrzygnięcia. Nie ustalono też, do kogo była skierowana treść zaleceń terapeutycznych.

Rzecznik dyscyplinarny dr Grzegorz Wrona opowiedział się za utrzymaniem orzeczenia w mocy. Treść zaświadczenia miał wpływ na inne postepowania i to lekarka powinna brać pod uwagę - podkreślił. - To była niedopuszczalna ingerencja w prawa osób trzecich - akcentował rzecznik.

Obwiniona Barbara Ł.-U. wyjaśniała, że broniła dobra pacjentki, która po wyjściu ze szpitala znajdowała się w bardzo złym stanie. - Mogłam napisać, że zalecana jest separacja - dodała.

SN utrzymuje wyrok w mocy

Sąd Najwyższy 5 kwietnia br. uznał, że żaden z zarzutów kasacji nie jest trafny. Wymierzona kara jest współmierna wobec popełnionego czynu - powiedział sędzia sprawozdawca Piotr Mirek.

Według Sądu Najwyższego art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ani ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie zawiera upoważnienia do wydawania zaświadczeń o konieczności zmiany zamieszkania przez osoby trzecie. Godność zawodu lekarza była naruszona - dodał sąd. - Chybiony był także zarzut, ze lekarz nie ma wpływu, na to w jaki sposób wydane zaświadczenie będzie wykorzystane przez pacjenta. Lekarz wkroczył w kompetencje zastrzeżone dla innych organów i w ten sposób podważył zaufanie do swego zawodu.

Sygnatura akt SDI 128/ 17, postanowienie z 5 kwietnia 2018 r.

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne

Stan prawny na 1.08.2008 r. W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do...
Cena: 73.00
Promocja: 65.70 zł

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony...
Cena: 199.00
Promocja: 169.15 zł

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Więcej na temat

Rzecznik Praw Pacjenta: sytuacja w psychiatrii dziecięcej jest alarmująca

20-02-2018
Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie zdecydowanych działań dotyczących poprawy sytuacji w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Rzecznik zwrócił uwagę między innymi na niedostateczny poziom finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów oraz braki kadrowe wśród personelu medycznego.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy pacjent może wnioskować dokąd i w jakim terminie chce jechać do sanatorium?