Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

SN: Na dyżurze w szpitalu lekarz musi kontrolować pracę młodszych kolegów

Niewłaściwy nadzór zastępcy ordynatora nad młodszym lekarzem i rodzącą kobietą nie przyczynił się bezpośrednio do śmierci noworodków, ale stanowił naruszenie zasad etyki zawodowej - potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 czerwca br.

Zastępca ordynatora w szpitalu w Limanowej Jacek W. stanął przed sądem dyscyplinarnym z zarzutem zaniedbania obowiązku nadzoru nad lekarzem przyjmującym poród.

Zdarzenie miało miejsce z 30 na 31 maja 2012 r. na oddziale położniczym. Rodziła bliźniaki A. K. Z powodu spóźnionej interwencji lekarskiej oba płody obumarły.  Jacek W. pełnił w tym czasie dyżur, ale nie pośpieszył z pomocą mniej doświadczonemu położnikowi.

Brak nadzoru

Sąd dyscyplinarny I instancji uznał winę Jacka W. w postaci zaniedbania kontroli i doprowadzenia do skutków śmiertelnych a także narażenia życia matki. Szczególnie nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten nakazuje, by lekarz wykonywał zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Sąd ukarał lekarza zakazem pełnienia funkcji kierowniczych na rok.

Ordynator odwołał się za pośrednictwem obrońcy do Naczelnego Sądu Dyscyplinarnego, twierdząc, że sąd I instancji nie dochował procedury wnikliwego sprawdzenia faktów. Twierdził, że bezpośrednia odpowiedzialność spada na lekarza przyjmującego poród, nie zaś na dyżurującego. Wnosił więc o uniewinnienie.

Naczelny Sąd Dyscyplinarny 26 maja 2017 r. zmienił orzeczenie i z opisu czynu wyeliminował bezpośrednią odpowiedzialność za skutek w postaci obumarcia płodów. Niemniej jednak potwierdził, że lekarz ponosi winę za brak nadzoru nad młodym lekarzem.

Na to orzeczenie miał wpływ również wyrok sądu karnego, który umorzył postępowanie, ale winę zastępcy ordynatora -potwierdził.

Użycie dowodów z postępowania karnego

Kasację na korzyść złożył obrońca lekarza, który zarzucił NSL brak rzetelnego odniesienia się do zarzutów apelacji, przesłuchanie świadka mimo jego sprzeciwu, nieuwzględnienie opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz naruszenie prawa do obrony (nie miał ostatniego słowa).

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 czerwca br. oddalił kasację jako niezasadną. Zdaniem SN słusznie sądy lekarskie stwierdziły naruszenie zasad etyki zawodu ( art.3 i 8) Według kodeksu etyki lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną itd.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Niestaranność przyczyną tragedii

Lekarz także nie poświecił czasu pacjentce leżącej na jego oddziale i nie dochował należytej staranności - dodał sędzia sprawozdawca.

- Niesłuszny jest zarzut, że Naczelny Sąd Lekarski oparł swoje orzeczenie tylko na wyroku karnym, dlatego, że sam analizował sytuację. Sąd lekarski mógł posłużyć się opinią biegłego z postępowania karnego - powiedział sędzia Dariusz Kala. - Natomiast prawo do ostatniego słowa - było naruszone, lecz nie wpłynęło na końcowy wyrok - dodał.

Warto dodać, że kara zawieszenia w czynnościach kierowniczych została wykonana i zakończyła się przed wydaniem wyroku przez Sąd Najwyższy.

Sygnatura akt SDI 19/18, postanowienie z 6 czerwca 2018 r.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
Promocja: 111.75 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Prezentowana książka to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy o zawodach...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

SA: to biegły lekarz dysponuje wiadomościami specjalnymi o stanie zdrowia badanego