Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

WSA: zasady refundacji leków nie są poufne

Zasady podwyższania cen leków refundowanych powinny być dostępne dla obywateli, a minister zdrowia nie ma prawa utajniać negocjacji w tych sprawach z firmami farmaceutycznymi - taki jest sens wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 lutego br.
Warto wiedzieć: Decydowanie o poufności dokumentów przez ministra zdrowia było działaniem nieuprawnionym - powiedziała sędzia sprawozdawca.

Prezes Fundacji  na rzecz Przejrzystości w Życiu Publicznym Norbert Wilk w maju 2017 r. zwrócił się do ministra zdrowia o udostępnienie dokumentów dotyczących m.in. decyzji refundacyjnych, , protokołów z negocjacji z firmami farmaceutycznymi w sprawie podniesienia cen leków Zespołu Negocjacyjnego Komisji Ekonomicznej,  a także nagrania z tych spotkań. W sumie - 16 dokumentów, które po wymianie pism z ministerstwem prezes Fundacji zredukował do 9 .

Wniosek obejmował okres od stycznia 2015 r do maja 2017 r.

Minister odmawia udostępnienia

Minister odmówił udostępnienia dokumentów z powodu tajemnicy przedsiębiorcy. Powołał się przy tym na art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Według ministra zdrowia do informacji poufnych należą głównie dane  związane z ich wartością gospodarczą, takie jak np. instrumenty dzielenia ryzyka, których ujawnienie spowodowałoby negatywne konsekwencje rynkowe. Ponadto minister przywołał ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która definiuje tajemnice przedsiębiorcy ( w art. 11 ust. 4).

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Skarga do WSA: musi być przejrzystość

Prezes Fundacji złożył skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, twierdząc, iż minister nie zapytał firm farmaceutycznych, które dane są tajne i sam zadecydował, że ich ujawnienie może osłabić pozycję konkurencyjną przedsiębiorców.

- Obywatele powinni znać racje ministerstwa w sprawie określania cen leków refundowanych i co wpływa na ich podwyższanie. Zatajanie procesu podejmowania decyzji w tych kwestiach  jest sprzeczne z zasadą uprawnionego oczekiwania, które jest określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Proces decyzyjny powinien być przejrzysty - powiedział Norbert Wilk.

Pełnomocnik ministra radca prawny Anna Sołtys przed sądem przekonywała, że żądane informacje stanowią wielką wartość ekonomiczną dla biznesu i z tego powodu nie mogą być ujawnione.

Uchylenie decyzji

WSA w Warszawie przyznał rację prezesowi Fundacji i uchylił decyzję ministra zdrowia z 20 maja 2017 roku. Sąd orzekł, że oczywiste jest, że chodzi o informację publiczną, a minister jest uprawniony do jej ujawnienia. Jednak wola zachowania tajemnicy powinna leżeć po stronie przedsiębiorców, a nie ministra, który sam ustalił, co jest poufne. Sąd prosił o udostępnienie korespondencji z firmami, ale minister odpowiedział, że uprawdopodobnił przesłanki tajemnicy przedsiębiorcy.

- Decydowanie o poufności dokumentów przez ministra zdrowia było działaniem nieuprawnionym - powiedziała sędzia sprawozdawca. Powołanie się przez ministra na art. 37 ustawy refundacyjnej, który wymienia dokumenty publikowane w BIP - nie było właściwe. Dokumentacja dzielenia ryzyka nie jest wymieniona w tym katalogu, ale to nie znaczy, że należy ją utajnić - dodał WSA.

Wyrok nie jest prawomocny. Warto dodać, że jest to już siódma sprawa o dostęp do informacji, którą wygrała przed WSA Fundacja na rzecz Przejrzystości w Życiu Publicznym.

 Sygnatura akt II SA/Wa 1642/17, wyrok z 27 lutego 2017 r.

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa farmaceutycznego...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia...
Cena: 139.00
Promocja: 41.70 zł

Więcej na temat

Eksperci: refundacja leków onkologicznych po 3-7 latach od rejestracji

27-01-2016
Od rejestracji leków onkologicznych do ich refundacji w naszym kraju mija średnio od 3 do 7 lat powiedział w środę podczas konferencji w Warszawie prezes fundacji Razem w Chorobie dr Leszek Borkowski.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

SA: bez zgody pacjenta zabieg usunięcia blizn jest bezprawny