Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Pacjent chce uzyskać rekompensatę za błąd medyczny. Kto mu może pomóc?

23.04.2018
Pacjent idzie do szpitala. Wskutek błędnego wykonania zabiegu, musiał zrezygnować z pracy. Chce dochodzić rekompensaty od ubezpieczyciela szpitala. Gdzie może szukać pomocy?
Więcej

Czy w przypadku martwego urodzenia wystawia się kartę zgonu?

20.04.2018
Czy gdy dojdzie do martwego urodzenia, jednakże nie jest możliwe określenie płci ze względu na bardzo wczesny czas trwania ciąży, lekarz musi wystawić kartę zgonu? Czy w takim przypadku lekarz ma obowiązek wystawić kartę zgonu w każdym przypadku, czy tylko na wniosek osób uprawnionych do pochówku?
Więcej

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą stosować przymus bezpośredni?

18.04.2018
Przymus bezpośredni może być wykonywany wyłącznie przez osoby poinstruowane w zakresie okoliczności, zasad i sposobu jego stosowania? Zatem kogo można wzywać do pomocy przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalu psychiatrycznym oprócz lekarza i pielęgniarki?
Więcej

Czy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może zażądać danych osobowych pacjentek z sali porodowej jako świadków?

03.04.2018
Pacjentka poskarżyła się na działanie lekarza w sali porodowej. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej prowadził Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Czy Rzecznik może zażądać danych osobowych pacjentek, które wtedy przebywały w sali porodowej jako świadków?
Więcej

Czy można pobrać pieniądze za prywatną konsultację lekarską przed wejściem pacjenta do gabinetu?

30.03.2018
Czy można pobrać pieniądze za prywatną konsultację lekarską przed wejściem pacjenta do gabinetu? W świetle prawa jest możliwe pobranie zaliczki z góry, zanim pacjent skorzysta z porady, jednak po pewnymi warunkami. 
Więcej

Jakie dokumenty związane z pacjentem musi posiadać lekarz w gabinecie prywatnym?

28.03.2018
Jakie dokumenty, które musi podpisać pacjent oraz te które musi obowiązkowo posiadać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w gabinecie prywatnym - tłumaczy Iwona Kaczorowska-Kossakowska.
Więcej

Co zrobić z papierową dokumentacją medyczną, która została już cyfrowo odwzorowana?

20.03.2018
Czy, gdy pacjent przynosi dokumentację medyczną, po wykonaniu odwzorowania cyfrowego jest ona mu zwracana albo niszczona. Inaczej jest z dokumentacją oryginalną wytworzoną przez sam podmiot. Nawet, jeśli będzie w wersji papierowej, nie można od razu wyzbyć się papierowych oryginałów.
Więcej

Czy lekarzowi robiącemu specjalizację można zmienić wymiar czasu pracy?

20.03.2018
Lekarze na specjalizacji także w trybie pozarezydenckim obowiązani są świadczyć pracę dziennie w wymiarze 7 godzin i 35 minut i w 5-dniowym tygodniu w wymiarze 37 godzin i 55 minut. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki.
Więcej

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta?

07.03.2018
Zwykle laryngolog przeprowadza płukanie uszu. Ale czy taki zabieg może także zrobić pielęgniarka? Czy absolwentka szkoły pielęgniarskiej ma odpowiednie umiejętności? Artykuł pochodzi z programu: LEX Ochrona Zdrowia
Więcej

Jak rozliczyć pobyt pacjenta w szpitalu rehabilitacyjnym jeśli przez ostatnie trzy dni nie był on ubezpieczony?

22.02.2018
Pobyt pacjenta w szpitalu rehabilitacyjnym w przypadku, kiedy podczas 21-dniowego pobytu pacjent przez ostatnie 3 dni nie był ubezpieczony, można rozliczyć częściowo.
Więcej

Nagranie wideo z operacji to element dokumentacji medycznej podlegający udostępnieniu

21.02.2018
Za dokumentację medyczną uznać należy także wszelkie nośniki informacji dokumentujące przebieg działań diagnostyczno-zabiegowych podjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w stosunku do pacjenta, w tym również zapis wideo zabiegu operacyjnego.
Więcej

Czy opiekun faktyczny ma prawo odbierać wyniki badań dziecka do 18 roku życia?

31.01.2018
Opiekun faktyczny nie ma prawa odbierać wyników badania diagnostycznego dziecka do 18. roku życia. Odbiór wyników jest formą udostępniania dokumentacji medycznej, prawo do tego ma pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek wystawiania recept na żądanie pacjenta?

30.01.2018
W zasadzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest obowiązany wystawiać recept na żądanie pacjenta. Jednak wszystko zależy od oceny danej sytuacji, na przykład pacjent może nie posiadać leków, które stale przyjmuje, a ich brak może zagrażać jego zdrowiu czy życiu.
Więcej

Czy można przekazywać wyniki badań za pośrednictwem telefonu lub faksu?

15.01.2018
Brak jest jednoznacznych przepisów zakazujących przekazywania wyników badań za pośrednictwem telefonu czy też faksu. W ocenie autora odpowiedzi sposoby te powinny być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych wypadkach.
Więcej

Czy pacjent ma prawo domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych w szpitalu przez podmiot zewnętrzny?

14.01.2018
Pacjent nie ma prawa domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych prowadzonych w szpitalu przez podmiot zewnętrzny. Wyrażenie zgody na realizacje takich świadczeń zdrowotnych jest ryzykowne, może też może dezorganizować pracę placówki.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy prowadzenie dokumentacji medycznej jest pochodną związania jednostki kontraktem z NFZ?

13.01.2018
Prowadzenie dokumentacji medycznej nie jest pochodną i nie pozostaje w żadnym stosunku zależności od faktu bycia lub niebycia związanym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. To nie Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej lecz ustawodawca.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację dotyczącą dziecka rodzicowi, który nie jest upoważniony do jej odbioru?

02.01.2018
Szpital co do zasady ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną rodzicowi dziecka o ile jego władza rodzicielska nie została ograniczona lub wyłączona.
Więcej

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?

31.12.2017
Jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić im świadczeń w SOR.
Więcej

Czy lekarz pediatra w POZ po 1 stycznia 2018 roku ma prawo do udzielenia świadczeń dorosłym?

30.12.2017
Lekarz pediatra, będący lekarzem POZ ma prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie dorosłej, posiada bowiem przede wszystkim prawo wykonywania zawodu lekarza.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy SP ZOZ powinien dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności wyodrębniać zakłady lecznicze?

14.12.2017
Prowadzenie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą kilku rodzajów tej działalności wymaga powołania odrębnych zakładów leczniczych, za pomocą których działalność ta będzie wykonywana.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4  5    12

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 103.20 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł