Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Czy firmie ubezpieczeniowej można wydać kserokopię całości dokumentacji medycznej pacjenta?

19.11.2017
Zakład ubezpieczeń może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej, jednak podobnie jak wszystkie inne podmioty, które wymienia ustawa o prawach pacjenta, może to uczynić tylko za zgodą pacjenta na taki właśnie dostęp.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Pod jakimi warunkami obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych, jeśli E-WUŚ tego nie potwierdza?

18.11.2017
Obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy E-WUŚ tego nie potwierdza, wyłącznie jeśli posiada statusu świadczeniobiorcy.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy możliwe jest finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta?

16.11.2017
Finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta, jako zabieg prowadzący do podwójnego finansowania części przynajmniej świadczenia, nie znajduje w obecnym stanie prawnym żadnego uzasadnienia.
Więcej

Czy usługi medyczne można promować poprzez sprzedaż w formie tzw. "gruponów"?

03.11.2017
Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.
Więcej

Czy każdy szpital ma obowiązek stworzenia w swoich strukturach stanowiska pełnomocnika do spraw praw pacjenta?

02.11.2017
Szpital nie będący szpitalem psychiatrycznym nie ma obowiązku tworzenia w swoich strukturach stanowisk dedykowanych specjalnie prawom pacjenta.
Więcej

Czy pielęgniarki pracujące w podmiocie leczniczym można zobowiązać do zakazu konkurencji?

16.10.2017
Podmiot leczniczy może zobowiązać pielęgniarki do podpisania umowy o zakazie konkurencji.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy fizjoterapeuta zawsze musi podpisać się pod wykonanym zabiegiem?

14.10.2017
Obowiązujące przepisy przewidują wprowadzanie podpisu fizjoterapeuty tylko w przypadku gdy wchodzi on w skład zespołu wykonującego zabieg leczniczy w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Więcej

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

02.10.2017
Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Stwierdzenie zgonu pacjenta należy do kompetencji lekarza.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Kiedy wchodzą w życie ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?

01.10.2017
Ustawodawca polski nie planuje obecnie wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowej ustawie o ochronie danych osobowych. Związane jest to z faktem rozpoczęcia bezpośredniego stosowania rozporządzenia unijnego.
Więcej

Jak postępować z pacjentami, którzy byli zapisani na zabieg w podmiocie leczniczym, któremu kończy się umowa z NFZ?

14.09.2017
W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się kolejno na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę .
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy deklaracja wyboru lekarza lub pielęgniarki POZ stanowi dokumentację medyczną?

04.09.2017
Deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie stanowią dokumentacji medycznej i z założenia stanowią podstawę dokonywania rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy lekarz praktykujący lub niepraktykujący może występować w reklamie wyrobu medycznego?

04.09.2017
Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Za złamanie tego zakazu lekarz musi liczyć się, że zostanie wszczęte wobec niego postępowanie w związku z odpowiedzialnością zawodową jaką ponosi za naruszenie zasad etyki lekarskiej. Bez znaczenia tu pozostaje fakt, czy aktywnie praktykuje świadczenie usług medycznych czy też nie.
Więcej

Kiedy można udzielić informacji dotyczących okoliczności śmierci pacjenta osobom bliskim?

15.08.2017
Jeśli osoba bliska zmarłego pacjenta nie udzieliła lekarzowi (zasadne jest wskazanie konkretnego lekarza) zgody na ujawnienie tajemnicy nie można jej ujawnić. Uprawnienia takiego nie ma pełnomocnik.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy instruktor terapii uzależnień jest objęty przepisami ustawy o najniższym wynagrodzeniu?

14.08.2017
Przepisy ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych odnoszą się nie do kwalifikacji ‘posiadanych’ przez pracownika, lecz do kwalifikacji ‘wymaganych’ na danym stanowisku.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy w takcie postępowania konkursowego można zmienić zakres czasu pracy gabinetu i wykaz personelu?

13.08.2017
Po upływie terminu składania ofert oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania i nie może zmienić zaoferowanych warunków. Wyjątkiem jest zaoferowana liczba i cena świadczeń, które mogą ulec zmianie w drodze negocjacji.
Więcej

Czy pracownicy mogą odmówić poddania się nieinwazyjnemu badaniu wymazu z nosa?

01.08.2017
Pracownik, jako osoba korzystająca z uprawnień przynależnych pacjentowi, może - z punktu widzenia jego uprawnień jako pacjenta - odmówić poddania się określonym badaniom wskazanym przez pracodawcę, czyli nie może być ono egzekwowane na drodze przymusu bezpośredniego.
Więcej

Czy szpital może udostępnić korespondencję prowadzoną pomiędzy pracodawcą pacjenta a szpitalem?

22.07.2017
W obowiązujących przepisach brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne domaganie się przez pacjenta udostępnienia mu treści korespondencji prowadzonej przez szpital oraz pracodawcę.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy dietetyczka, statystyk medyczny i operator sterylizatorów będą objęci podwyżką wynagrodzenia?

17.07.2017
Ustawa z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczyć ma nie tylko pracowników wykonujących zawody medyczne, ale i innych pracowników podmiotów leczniczych (art.5).
Więcej

Czy każdym dzieckiem na izbie przyjęć powinien zająć się pediatra z oddziału dziecięcego?

06.07.2017
Jeżeli pediatra jest dostępny w placówce, to powinien on zbadać dziecko, które trafiło na izbę przyjęć. Jeżeli pediatry w szpitalu nie ma w ogóle, lub jest zaangażowany w inną procedurę, to od lekarza z izby przyjęć zależy czy pacjent ma oczekiwać na lekarza dziecięcego czy ma zostać przetransportowany do innej placówki.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy przychodnia może skorzystać z danych osobowych pacjentów w celu przeprowadzenia ankiety marketingowej?

04.07.2017
Przychodnia może skorzystać z posiadanych danych osobowych pacjentów dla przeprowadzenia ankiety marketingowej tylko wówczas, gdy pisemną zgodę pacjenta na takie działanie. Nie dotyczy to jedynie akcji informacyjnej dotyczącej własnych usług, czyli nowych pakietów medycznych czy nowo otwartej poradni itd.
Więcej
1  2  3  4  5    11

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł