Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Kiedy można skreślić pacjenta z listy oczekujących na świadczenie? 

20.06.2018
Przyczyn skreślenia pacjenta z listy oczekujących na realizację świadczenia może być wiele. Ale czy na podstawie przesłanych dokumentów lekarz może podjąć decyzję o skreśleniu pacjenta z listy oczekujących? - tłumaczy Agnieszka Pietraszewska-Macheta, radca prawny.
Więcej

Jakie zgody i oświadczenia musi złożyć pacjent w chwili przyjęcia do szpitala? 

18.06.2018
Jakie zgody i oświadczenia musi złożyć pacjent w chwili przyjęcia do szpitala w świetle aktualnie obowiązujących przepisów? - odpowiada radca prawny Maciej Łokaj.
Więcej

Za jakie zaświadczenia i orzeczenia podmiot leczniczy może pobierać opłatę?

07.06.2018
Pacjent chce, by lekarz z przychodni wydał np.: zaświadczenie dotyczące rehabilitacji ambulatoryjnej. Czy podmiot leczniczy może pobierać opłaty i w jakiej wysokości od wydanych takich zaświadczeń? Jakie są regulacje prawne w powyższym przedmiocie wyjaśnia radca prawny Monika Urbaniak.
Więcej

Jaką treść, w kontekście RODO, powinna mieć zgoda pacjenta na leczenie w AOS? 

28.05.2018
Od 25 maja weszło RODO. Jak powinien teraz wyglądać wzór formularza "Zgoda Pacjenta na leczenie" w AOS"? Czy w świetle RODO zgoda na leczenie musi być rozszerzona o informację, że "zgodę na leczenie pacjent może wycofać"?
Więcej

Czy szpital może od matki karmiącej pobierać opłatę za pobyt w nim z dzieckiem? 

23.05.2018
Czy "matka karmiąca" przebywająca z dzieckiem, jako opiekun, w oddziale pediatrycznym jest zwolniona z ponoszenia kosztów pozaszpitalnych takich jak wyżywienie, zużycie wody, wypożyczenie bielizny pościelowej? O tym, czy istnieją regulacje prawe w tym przedmiocie wyjaśnia Iwona Choromańska.
Więcej

Czy placówka medyczna, która ma kontrakt z NFZ, powinna podpisać z Funduszem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

21.05.2018
Szpital, przychodnia czy inna placówka medyczna mają podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie usług. Czy powinni podpisać z Funduszem umowę powierzenia przetwarzania danych pacjentów?
Więcej

Kto wystawia wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej? 

18.05.2018
Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma uprawienia, by wystawić pacjentowi wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej?
Więcej

Jak do elektronicznej dokumentacji dołączyć skierowanie w wersji papierowej?

17.05.2018
Czy skierowanie do poradni specjalistycznej musi być przechowywane w oryginale, czy może być dołączone do dokumentacji elektronicznej w formie skanu? A jeśli dołączenie skierowania w formie skanu jest dopuszczalne, to jak należy postępować z oryginałem skierowania?
Więcej

Czy pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek według zaleceń lekarza?

08.05.2018
Dziecko chodzi do szkoły specjalnej. Jego rodzic poprosił, aby w trakcie zajęć pielęgniarka szkolna podała dziecku lek. Dziewczynka ma podawane leki 3 razy dziennie i jedna dawka powinna być przez nią zażyta w czasie, gdy jest w szkole. Czy w takiej sytuacji pielęgniarka może podać dziecku lek?
Więcej

Czy ZOL może odmówić przyjęcia pacjenta nie posiadającego żadnego dochodu?

04.05.2018
Czy zakład opiekuńczo-leczniczy ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta nieposiadającego dochodu, a posiadającego prawo do świadczeń gwarantowanych z tytułu ubezpieczenia? Przepisy przewidują, że po stronie pacjenta jest obowiązek wnoszenia opłaty stanowiącej koszt wyżywienia i zakwaterowania. Czy są od tego wyjątki? - wyjaśnia Iwona Kaczorowska-Kossowska.
Więcej

Czy opinia sądowo – psychiatryczna podlega udostępnieniu przez szpital?

03.05.2018
Pacjent skierowany jest do szpitala przez prokuraturę, żeby przeprowadzić obserwację sądowo - psychiatryczną. W trakcie pobytu wytwarzana jest dokumentacja pacjenta, w skład której wchodzi m.in. opinia biegłych, która jest przekazywana do prokuratury. Czy opinia sądowo – psychiatryczna jest elementem dokumentacji medycznej i podlega udostępnieniu przez szpital?
Więcej

Pacjent chce uzyskać rekompensatę za błąd medyczny. Kto mu może pomóc?

23.04.2018
Pacjent idzie do szpitala. Wskutek błędnego wykonania zabiegu, musiał zrezygnować z pracy. Chce dochodzić rekompensaty od ubezpieczyciela szpitala. Gdzie może szukać pomocy?
Więcej

Czy w przypadku martwego urodzenia wystawia się kartę zgonu?

20.04.2018
Czy gdy dojdzie do martwego urodzenia, jednakże nie jest możliwe określenie płci ze względu na bardzo wczesny czas trwania ciąży, lekarz musi wystawić kartę zgonu? Czy w takim przypadku lekarz ma obowiązek wystawić kartę zgonu w każdym przypadku, czy tylko na wniosek osób uprawnionych do pochówku?
Więcej

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą stosować przymus bezpośredni?

18.04.2018
Przymus bezpośredni może być wykonywany wyłącznie przez osoby poinstruowane w zakresie okoliczności, zasad i sposobu jego stosowania? Zatem kogo można wzywać do pomocy przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalu psychiatrycznym oprócz lekarza i pielęgniarki?
Więcej

Czy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może zażądać danych osobowych pacjentek z sali porodowej jako świadków?

03.04.2018
Pacjentka poskarżyła się na działanie lekarza w sali porodowej. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej prowadził Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Czy Rzecznik może zażądać danych osobowych pacjentek, które wtedy przebywały w sali porodowej jako świadków?
Więcej

Czy można pobrać pieniądze za prywatną konsultację lekarską przed wejściem pacjenta do gabinetu?

30.03.2018
Czy można pobrać pieniądze za prywatną konsultację lekarską przed wejściem pacjenta do gabinetu? W świetle prawa jest możliwe pobranie zaliczki z góry, zanim pacjent skorzysta z porady, jednak po pewnymi warunkami. 
Więcej

Jakie dokumenty związane z pacjentem musi posiadać lekarz w gabinecie prywatnym?

28.03.2018
Jakie dokumenty, które musi podpisać pacjent oraz te które musi obowiązkowo posiadać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w gabinecie prywatnym - tłumaczy Iwona Kaczorowska-Kossakowska.
Więcej

Co zrobić z papierową dokumentacją medyczną, która została już cyfrowo odwzorowana?

20.03.2018
Czy, gdy pacjent przynosi dokumentację medyczną, po wykonaniu odwzorowania cyfrowego jest ona mu zwracana albo niszczona. Inaczej jest z dokumentacją oryginalną wytworzoną przez sam podmiot. Nawet, jeśli będzie w wersji papierowej, nie można od razu wyzbyć się papierowych oryginałów.
Więcej

Czy lekarzowi robiącemu specjalizację można zmienić wymiar czasu pracy?

20.03.2018
Lekarze na specjalizacji także w trybie pozarezydenckim obowiązani są świadczyć pracę dziennie w wymiarze 7 godzin i 35 minut i w 5-dniowym tygodniu w wymiarze 37 godzin i 55 minut. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki.
Więcej

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta?

07.03.2018
Zwykle laryngolog przeprowadza płukanie uszu. Ale czy taki zabieg może także zrobić pielęgniarka? Czy absolwentka szkoły pielęgniarskiej ma odpowiednie umiejętności? Artykuł pochodzi z programu: LEX Ochrona Zdrowia
Więcej
1  2  3  4  5    12

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł