Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy firmie ubezpieczeniowej można wydać kserokopię całości dokumentacji medycznej pacjenta?

Zakład ubezpieczeń może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej, jednak podobnie jak wszystkie inne podmioty, które wymienia ustawa o prawach pacjenta, może to uczynić tylko za zgodą pacjenta na taki właśnie dostęp.
Warto wiedzieć: Otrzymawszy wniosek zakładu ubezpieczeń o udostępnienie informacji warto zwrócić uwagę na treść dołączonej do wniosku zgody pacjenta i ocenić, czy obejmuje ona prawo do całościowego dostępu.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Czy firma ubezpieczeniowa może żądać kserokopii "całej dokumentacji medycznej pacjenta", czy tylko za jakiś okres np. od podpisania umowy i daty widniejącej na deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie?

Ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. przewiduje w art. 26 ust. 3 pkt 7 możliwość uzyskania przez zakład ubezpieczeń dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, za jego zgodą. Może być to wskazany we wniosku fragment dokumentacji, lub też jej całość, jeśli o taką zwraca się firma ubezpieczeniowa. Istotne jest, czy z załączonej do wniosku zgody pacjenta wynika jego przyzwolenie na taki właśnie pełny dostęp.

Ustawa z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dalej u.dz.u.r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Pod jakimi warunkami obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych, jeśli E-WUŚ tego nie potwierdza?