Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy firmie ubezpieczeniowej można wydać kserokopię całości dokumentacji medycznej pacjenta?

Zakład ubezpieczeń może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej, jednak podobnie jak wszystkie inne podmioty, które wymienia ustawa o prawach pacjenta, może to uczynić tylko za zgodą pacjenta na taki właśnie dostęp.
Warto wiedzieć: Otrzymawszy wniosek zakładu ubezpieczeń o udostępnienie informacji warto zwrócić uwagę na treść dołączonej do wniosku zgody pacjenta i ocenić, czy obejmuje ona prawo do całościowego dostępu.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Czy firma ubezpieczeniowa może żądać kserokopii "całej dokumentacji medycznej pacjenta", czy tylko za jakiś okres np. od podpisania umowy i daty widniejącej na deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie?

Ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. przewiduje w art. 26 ust. 3 pkt 7 możliwość uzyskania przez zakład ubezpieczeń dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, za jego zgodą. Może być to wskazany we wniosku fragment dokumentacji, lub też jej całość, jeśli o taką zwraca się firma ubezpieczeniowa. Istotne jest, czy z załączonej do wniosku zgody pacjenta wynika jego przyzwolenie na taki właśnie pełny dostęp.

Ustawa z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dalej u.dz.u.r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Pod jakimi warunkami obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych, jeśli E-WUŚ tego nie potwierdza?