Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy lekarz pediatra w POZ po 1 stycznia 2018 roku ma prawo do udzielenia świadczeń dorosłym?

Lekarz pediatra, będący lekarzem POZ ma prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie dorosłej, posiada bowiem przede wszystkim prawo wykonywania zawodu lekarza.
Warto wiedzieć: Po wejściu w życie ustawy o POZ lekarz pediatra udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest nadal lekarzem POZ, podobnie jak miało to miejsce przed wejście w życie ustawy.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Czy pediatra pracujący w POZ będzie mógł po 1 stycznia 2018 roku wypisywać recepty osobom powyżej 18 roku życia (w tym grupie 75+)?

W treści uzasadnienia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wielokrotnie wskazywane było, iż ustawa ta nie pogorszy i nie ograniczy w żaden sposób dostępności do świadczeń POZ. Gdyby przyjąć, iż treść art. 6 ust. 3 ustawy z 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej - dalej u.p.o.z. wyklucza możliwość incydentalnego (tj. w zastępstwie) udzielania świadczeń POZ dorosłym przez lekarzy pediatrów, a także związanego z tym wystawienia recepty S, oznaczałoby to właśnie zaistnienie takiego ograniczenia.

Wobec tego należy przyjąć, że lekarz pediatra będący lekarzem POZ ma nadal prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi dorosłemu, zaoptowanemu do innego lekarza POZ tego świadczeniodawcy, w tym do wystawiania recepty S.

Art. 43a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. przyznaje świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Pojęcie lekarza POZ znajduje się obecnie w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Ustawa o POZ nie rozwiązuje problemu diagnostyki laboratoryjnej

15-12-2017
Badania laboratoryjne są niezbędne do postawienia właściwej diagnozy, ale ich rola jest ciągle niedoceniana. Według uczestników Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, którego spotkane odbyło się w Sejmie, problemu nie rozwiązuje również wprowadzona ustawa o POZ.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy SP ZOZ powinien dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności wyodrębniać zakłady lecznicze?