Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy można przekazywać wyniki badań za pośrednictwem telefonu lub faksu?

Brak jest jednoznacznych przepisów zakazujących przekazywania wyników badań za pośrednictwem telefonu czy też faksu. W ocenie autora odpowiedzi sposoby te powinny być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych wypadkach.
Warto wiedzieć: Na wynikach badań powinien znaleźć się podpis diagnosty autoryzującego dany wynik.
Dla menedżerów

Od prowadzącego laboratorium analityczne klient (przychodnia) domaga się udostępniania wyników badań laboratoryjnych przez telefon ich pracownikowi.

Czy taka forma udostępniania wyników jest zgodna z prawem?

Czy na wynikach musi być odręczny podpis pracownika laboratorium?

Czy można udostępnić wyniki np. faksem?

Brak jest jednoznacznych przepisów zakazujących przekazywania wyników badań za pośrednictwem telefonu czy też faksu. Jednak w ocenie autora odpowiedzi, sposoby te powinny być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych wypadkach, kiedy przekazujący informacje ma całkowitą pewność ich odbioru przez uprawnioną do tego osobę.

Pytający niezwykle słusznie wskazuje na wątpliwości dotyczące tożsamości osoby odbierające wyniki badań. Powyższe dotyczy zarówno rozmowy telefonicznej jak i przesyłania wyników za pośrednictwem faksu. Zgodnie z art. 13 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Jednocześnie na podstawie art 27 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o., dane medyczne, w tym zatem także wyniki badań laboratoryjnych, należące do szczególnie chronionej grupy danych wrażliwych (inaczej sensytywnych), podlegają generalnemu zakazowi przetwarzania.

Ust. 2 tegoż przepisu przewiduje określone wyjątki, do których należy, między innymi, przypadek dopuszczalności przetwarzania tych danych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

W zakresie tego przepisu zwracają uwagę dwa elementy, po pierwsze, przetwarzanie danych medycznych przez osoby wymienione w przepisie - co w większości przypadków może okazać się niemożliwe do weryfikacji za pośrednictwem telefonu a już w ogóle faksu oraz po drugie - stworzenie gwarancji ochrony danych osobowych, co w warunkach omawianych w pytaniu również może budzić uzasadnione, poważne wątpliwości. Dlatego też sposoby te powinny być zaliczane do wyjątkowych.

Nie ulega również wątpliwości, iż na wynikach badań winien znaleźć się podpis diagnosty autoryzującego dany wynik.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

NIK: dokumentacja medyczna niewłaściwie prowadzona w większości podmiotów

09-05-2016
Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że celowe i konieczne jest systematyczne egzekwowanie od personelu medycznego prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej przez kierownictwo podmiotów leczniczych oraz podjęcie szerokich działań uświadamiających skutki nieprawidłowości w tym zakresie. NIK stwierdziła uchybienia w ponad 73 procentach przypadków.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy pacjent ma prawo domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych w szpitalu przez podmiot zewnętrzny?