Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Stwierdzenie zgonu pacjenta należy do kompetencji lekarza.
Warto wiedzieć: Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi, że zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.
Dla pielęgniarek

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

Jeśli tak, to proszę o podstawę prawną.

Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Stwierdzenie zgonu pacjenta należy, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do kompetencji lekarza.

Podobnie, w myśl przepisu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera wykonywanie zawodu felczera polega między innymi na stwierdzaniu zgonu pacjenta.

Takich regulacji nie ma w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.

Natomiast art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz

Stan prawny na 1 stycznia 2014 roku. W publikacji omówiono szczegółowo zasady tworzenia i...
Cena: 39.00

Postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu [EBOOK PDF]

Książa stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie problematyki...
Cena: 52.00
Promocja: 41.60 zł

Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny

Niniejsza monografia dotyczy trudnego problemu śmierci w medycynie i kryminalistyce. Zagadnienia...
Cena: 52.00

Więcej na temat

FPZ: potrzeba zmian w przepisach o stwierdzaniu zgonu

21-08-2013
Obowiązujące obecnie prawo dotyczące zasad stwierdzania zgonu oraz zasad wypisywania karty zgonu zostało napisane w latach 50-tych i 60-tych poprzedniego stulecia mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Dziś stanowią relikt prawny, który dezorganizuje system ochrony zdrowia w Polsce i wymaga niezwłocznej zmiany.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kiedy wchodzą w życie ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?