Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Stwierdzenie zgonu pacjenta należy do kompetencji lekarza.
Warto wiedzieć: Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi, że zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.
Dla pielęgniarek

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

Jeśli tak, to proszę o podstawę prawną.

Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Stwierdzenie zgonu pacjenta należy, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do kompetencji lekarza.

Podobnie, w myśl przepisu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera wykonywanie zawodu felczera polega między innymi na stwierdzaniu zgonu pacjenta.

Takich regulacji nie ma w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.

Natomiast art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Więcej na temat

FPZ: potrzeba zmian w przepisach o stwierdzaniu zgonu

21-08-2013
Obowiązujące obecnie prawo dotyczące zasad stwierdzania zgonu oraz zasad wypisywania karty zgonu zostało napisane w latach 50-tych i 60-tych poprzedniego stulecia mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Dziś stanowią relikt prawny, który dezorganizuje system ochrony zdrowia w Polsce i wymaga niezwłocznej zmiany.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kiedy wchodzą w życie ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?