Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy prowadzenie dokumentacji medycznej jest pochodną związania jednostki kontraktem z NFZ?

Prowadzenie dokumentacji medycznej nie jest pochodną i nie pozostaje w żadnym stosunku zależności od faktu bycia lub niebycia związanym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. To nie Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej lecz ustawodawca.
W ramach topiku:
Zarządzanie
Warto wiedzieć: Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, jej przechowywania, jest wymogiem prawa powszechnego i w tym kontekście nie zależy w żadnym stopniu od treści kontraktu z NFZ.
Dla menedżerów

Co należy zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną okulistyczną pacjentów w związku z nieotrzymaniem kontraktu na świadczenia okulistyczne?

Czy ta dokumentacja może pozostać w miejscu dotychczasowego udzielania świadczeń (salon optyczny)?

Chodzi o NZOZ z wpisaną jednostką organizacyjną okulistyczną. Od 12 lat jego właściciel wynajmował gabinet w salonie optycznym pod innym adresem niż siedziba. Zatrudnione były dwie okulistki na umowy kontraktowe pomiędzy NZOZ a ich gabinetem okulistycznym prowadzonym w salonie, w którym mają zarejestrowaną prywatną praktykę okulistyczną.

Jaką prawną formę po zakończeniu kontraktu i zamknięciu jednostki organizacyjnej należy przyjąć pozostawiając dokumentację okulistyczną pacjentów w miejscu dotychczasowej działalności (salon optyczny)?

Treść pytania świadczy o pilnej potrzebie uzupełnienia wiedzy na temat dokumentacji medycznej, zasad i celu jej prowadzenia w ogóle

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Lekarze negatywnie o dostępie do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

25-05-2016
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło projektowane zmiany w ustawach: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczące nieograniczonego dostępu osób bliskich do dokumentacji medycznej osób zmarłych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację dotyczącą dziecka rodzicowi, który nie jest upoważniony do jej odbioru?