Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce dostosować się do sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej?

Przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce przyjąć karty ID, chyba że występuje sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia lub jeżeli NZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Warto wiedzieć: Jeżeli placówka udziela świadczeń finansowanych z NFZ, podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która nie zezwala na stawianie świadczeniobiorcy dodatkowych warunków.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

NZOZ prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Każdy pacjent podczas rejestracji otrzymuję kartę ID z jego stałym numerem. Podczas wizyty karta ID wykorzystywana jest przez lekarza za pomocą czytnika kodów do otwierania wizyty w systemie elektronicznym.

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia na wizytę pacjenta, który nie chce przyjąć karty ID?

Tak, chyba że pacjent znajduje się w stanie wymagającym udzielenia mu natychmiastowego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, bądź też jeżeli NZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odpowiedź uzależniona jest w dużej mierze od tego, jaki jest stan pacjenta i na jakich zasadach udzielane są świadczenia zdrowotne (komercyjnie czy też są finansowane ze środków publicznych). Odmowa przyjęcia pacjenta, który ubiega się o udzielenie mu świadczenia zgodnego z profilem danej placówki to bowiem nic innego jak odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego.

O ile zatem przychodnia działa komercyjnie (odpłatnie) wiąże ją jedynie treść art. 15 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - zgodnie z którym podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. A contrario do treści powyższego zapisu, w przypadku, gdy pacjent nie znajduje się w stanie wymagającym udzielenia mu natychmiastowego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, odmowa jest możliwa. Dodatkowym ograniczeniem mogą być w tej sytuacji jedynie ewentualne inne rodzaje zobowiązań, w oparciu o które pacjentowi mogłoby przysługiwać dane świadczenie (wykupiony wcześniej abonament, działanie w oparciu o ubezpieczenie komercyjne, itp.).

Jeżeli natomiast przychodnia udziela świadczeń finansowanych ze środków publicznych, podlega dodatkowo ograniczeniom wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta nie zezwala zaś na stawianie świadczeniobiorcy dodatkowych (poza określonymi w ustawie - tj. faktem spełnienia warunków do świadczeń finansowanych ze środków publicznych) warunków uzyskania świadczenia.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego

Celem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami...
Cena: 68.60
Promocja: 61.74 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Komentarz zawiera praktyczne omówienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
Cena: 129.00

Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo

W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

 

 

Więcej na temat

Szczurek-Żelazko: od 1 stycznia 2018 NFZ będzie w stanie likwidacji

07-06-2017
Zakładamy, że od 1 stycznia 2018 roku NFZ będzie w stanie likwidacji - powiedziała w środę 7 czerwca 2017 roku w wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Szczegóły procesu likwidacji mają być określone w ustawie o Narodowej Służbie Zdrowia, której projekt założeń jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy szpital onkologiczny, który będzie w sieci, musi mieć świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?