Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy SP ZOZ mający umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną może pobierać opłatę za zabieg PRP?

SP ZOZ mający podpisaną umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną może pobierać opłatę za wykonanie zabiegu PRP (Platelet Rich Plasma), ponieważ świadczenie to nie mieści się w wykazie świadczeń gwarantowanych.
Warto wiedzieć: Zakaz pobierania od świadczeniobiorców opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy z Funduszem wynika przede wszystkim z faktu, że te świadczenia są finansowane przez Fundusz.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Czy SP ZOZ mający podpisaną umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną (lekarz na umowę kontraktową) może pobierać opłatę za wykonanie zabiegu PRP (Platelet Rich Plasma)?

Tak, ponieważ według oceny autorki świadczenie powyższe nie mieści się w wykazie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. Forma prawna podmiotu leczniczego nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zgodnie z art. 15 u.ś.o.z., świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane. Tak zwany pozytywny koszyk świadczeń został wprowadzony ustawą z 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach. Taka konstrukcja systemu pozwala na sformułowanie poglądu, że pobieranie opłat będzie dopuszczalne jeśli przedmiotem będą świadczenia inne niż gwarantowane.

Wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - dalej r.ś.g.a.o. Zatem, aby ustalić czy świadczenia są świadczeniami gwarantowanymi, w konsekwencji czy są przedmiotem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, należy ustalić czy znajdują się w wykazie. Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych określa załącznik nr 3 do r.ś.g.a.o., a w przypadku poradni urazowo-ortopedycznej część J tego załącznika "J. Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego". Wykaz ten nie zawiera zabiegu PRP (Platelet Rich Plasma), a zatem należy uznać, że są to świadczenia, które nie mieszczą się w wykazie świadczeń gwarantowanych, a tym samym nie są przedmiotem umowy z NFZ.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Tymczasem zakaz pobierania od świadczeniobiorców opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy z Funduszem wynika, przede wszystkim z faktu, że te świadczenia są finansowane przez Fundusz.

Niewątpliwie zatem przedmiotem umowy z Funduszem nie będą:

1) świadczenia inne niż gwarantowane, a więc znajdujące się poza koszykiem świadczeń stanowiących wykaz świadczeń gwarantowanych zawarty w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31d u.ś.o.z.;

2) świadczenia w zakresie, w którym dany świadczeniodawca nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem;

3) świadczenia realizowane osobom nie posiadającym uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, jak również świadczenia realizowane osobom bez wymaganego skierowania.

W konsekwencji, każdy świadczeniodawca może udzielać takich świadczeń odpłatnie.

  Dowiedz się więcej 125,10
Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne
Malinowski Waldemar,Sikorski Sebastian,Nojszewska Ewelina Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo [EBOOK...

W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

 

 

Więcej na temat

Nowelizacja ustawy o świadczeniach ma m.in. optymalizować wydatki NFZ

10-05-2017
Optymalizacja wydatków NFZ na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja świadczeń to cele nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - mówił w środę w Sejmie poseł sprawozdawca Taduesz Dziuba (PiS).

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce dostosować się do sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej?