Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy w przypadku martwego urodzenia wystawia się kartę zgonu?

Czy gdy dojdzie do martwego urodzenia, jednakże nie jest możliwe określenie płci ze względu na bardzo wczesny czas trwania ciąży, lekarz musi wystawić kartę zgonu? Czy w takim przypadku lekarz ma obowiązek wystawić kartę zgonu w każdym przypadku, czy tylko na wniosek osób uprawnionych do pochówku?

Nie obowiązuje już rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.12.2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, z którego jasno wynikało, że kartę zgonu wypełnia się na wniosek osób uprawnionych do pochówku. W związku z tym, co ma zrobić ma lekarz, gdy dojdzie do martwego urodzenia? Jak powinno się postępować w sytuacji, gdy nikt nie odbiera szczątków dziecka? W jaki sposób przekazać gminie te szczątki?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji dochodzi obligatoryjnie do wystawienia karty martwego urodzenia. Podlega ona wystawieniu w każdym przypadku martwego urodzenia bez konieczności składnia na tą okoliczność wniosku przez kogokolwiek, jest to bowiem dokument z zakresu akt stanu cywilnego. Jeśli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty nie przekazuje się do urzędu stanu cywilnego. Obowiązek pochówku, w przypadku gdy nie dopełni go żadna z uprawnionych osób, ciąży na gminie. Karta zgonu jest wówczas wystawiana na wniosek jednego z uprawnionych (w tym, w braku innych osób, gminy), i służy wyłącznie dla celów pochówku. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, karta zgonu jest wystawiana niezależnie od karty martwego urodzenia.

Karta zgonu jest obecnie dokumentem z zakresu akt stanu cywilnego, jej wystawienie ma charakter czynności urzędowej i nie jest zależne od jakiegokolwiek wniosku. Wynika to z art. 144 ustawy z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego - dalej pr.a.s.c. zaś wzór karty zgonu określa wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.02.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu.

W opisanej sytuacji nie chodzi jednak o kartę zgonu, lecz o kartę martwego urodzenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7..12.2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Również i ten dokument, jako stanowiący podstawę pochówku, wystawiany jest bez potrzeby składania na tą okoliczność wniosku przez kogokolwiek.

Więcej na temat wystawienia karty martwego urodzenia czytaj tutaj>>

Jeśli nie dojdzie do pochowania zwłok przez żadną z tych osób, art. 10 ust. 3 u.c.ch.z. przewiduje przejście obowiązku pochowania ich przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Wówczas dochodzi do wystawienia karty zgonu, ale wyłącznie na wniosek jednego z uprawnionych, tj. wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowatych w linii prostej do 1 stopnia lub gminę.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny

Niniejsza monografia dotyczy trudnego problemu śmierci w medycynie i kryminalistyce. Zagadnienia...
Cena: 52.00
Promocja: 46.80 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Więcej na temat

Bez kar nowe standardy opieki okołoporodowej będą martwym prawem

03-04-2018
Jakie dodatkowe prawa dają kobiecie w czasie ciąży, porodu i połogu nowe standardy opieki okołoporodowej, ale także dlaczego konieczne jest wprowadzenie monitorowania tego czy szpitale wypełniają zapisy tego rozporządzenia – rozmawiamy z Joanną Pietrusiewicz, prezeską zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku, która należała do zespołu przygotowującego nowe standardy.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą stosować przymus bezpośredni?