Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy można pobierać opłaty od pacjentów nieubezpieczonych w ramach SOR oraz nocnej pomocy lekarskiej?

Pobieranie opłat w szpitalny oddziale ratunkowym za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym jest niezgodne z prawem. W przypadku nocnej i świątecznej pomocy osoby, które zadeklarują, że nie przysługuje im prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
Warto wiedzieć: Od 12 stycznia 2017 obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie znosi obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów SP ZOZ może pobierać opłaty od pacjentów nieubezpieczonych za świadczenia udzielone w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego oraz w nocnej pomocy lekarskiej?

Pragniemy nadmienić, że umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w powyższych zakresach świadczeń są rozliczane w formie ryczałtu miesięcznego.

Pobieranie opłat w SOR jest niezgodne z prawem. W przypadku SOR wynika to wprost z art. 1 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - dalej u.p.r.m

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej [EBOOK PDF]

Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej jest przedmiotem nieustannych dyskusji i głównie...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Komentarz zawiera praktyczne omówienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
Cena: 129.00

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz

Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu...
Cena: 99.00

Więcej na temat

Zmiany w dostępie do POZ nie znoszą obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń

11-01-2017
12 stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana przepisów, która spowoduje, że osoba, której udzielono świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – mimo braku do tego uprawnień – nie zostanie wezwana do zapłaty za to świadczenie. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że zmiany te nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu?