Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe lekarza rezydenta po długich nieobecnościach urlopowych?

Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
W ramach topiku:
Zarządzanie personelem
Warto wiedzieć: W przypadkach dużego wahania wysokości składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop.
Dla menedżerów

Co należy przyjąć do podstawy średniej urlopowej pracownika - lekarza rezydenta, który ma wypłacone składniki stałe wynagrodzenia (umowa o pracę) i zmienne składniki za dyżury medyczne?

Pracownica przebywała na zasiłku chorobowym, następnie na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego.

W omawianym przypadku składniki stałe liczymy z miesiąca korzystania z urlopu, zmienne z 3 - a w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia - 12 miesięcy poprzedzających nieobecności wskazane w pytaniu.

Wynagrodzenie urlopowe przysługuje pracownikowi na podstawie art. 172 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., zgodnie z którym "za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy".

Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy laboratorium diagnostyczne ma obowiązek stosowania wyłącznie sprzętu z certyfikatem CE IVD?