Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kiedy wchodzą w życie ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?

Ustawodawca polski nie planuje obecnie wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowej ustawie o ochronie danych osobowych. Związane jest to z faktem rozpoczęcia bezpośredniego stosowania rozporządzenia unijnego.
W ramach topiku:
GRC Zarządzanie RODO
Warto wiedzieć: Rozporządzenie unijne weszło w życie w maju 2016 roku, ale zgodnie z jego regulacjami, zastosowanie znajdzie ono od 25 maja 2018 roku, co daje czas podmiotom publicznym i prywatnym na przygotowanie się na jego stosowanie.
Dla menedżerów

Kiedy wchodzą w życie najbliższe zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?

Z jakich aktów prawnych wynikają?

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która zastąpi ustawę dotychczas obowiązującą. Od powyższej daty, w ramach polskiego porządku prawnego, stosowane będzie bezpośrednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

Ustawodawca polski nie planuje obecnie wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowej ustawie o ochronie danych osobowych. Związane jest to z faktem rozpoczęcia bezpośredniego stosowania rozporządzenia unijnego. Należy podkreślić, iż rozporządzenie unijne weszło już w życie w maju 2016 roku, nie mniej, zgodnie z jego regulacjami, zastosowanie znajdzie ono od dnia 25 maja 2018 roku, co daje czas podmiotom publicznym i prywatnym na przygotowanie się na jego stosowanie.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Jak wskazano wcześniej, rozporządzenie unijne będzie stosowane bezpośrednio, dlatego też nowa ustawa o ochronie danych osobowych (której projekt z dnia 12 września 2017 roku dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji od 14 września), będzie miała zastosowanie "pomocnicze" i stanowić będzie uszczegółowienie określonych regulacji ogólnych zawartych w rozporządzeniu, np. w zakresie inspektorów danych osobowych (która to funkcja zastąpi ABI) czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (który przejmie kompetencje GIODO).

Więcej na temat zmian związanych  z wprowadzeniem RODO w placówkach medycznych będzie się można dowiedzieć podczas bezpłatnego webinarium>>>

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak postępować z pacjentami, którzy byli zapisani na zabieg w podmiocie leczniczym, któremu kończy się umowa z NFZ?