Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kiedy wchodzą w życie ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?

Ustawodawca polski nie planuje obecnie wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowej ustawie o ochronie danych osobowych. Związane jest to z faktem rozpoczęcia bezpośredniego stosowania rozporządzenia unijnego.
W ramach topiku:
GRC Zarządzanie RODO
Warto wiedzieć: Rozporządzenie unijne weszło w życie w maju 2016 roku, ale zgodnie z jego regulacjami, zastosowanie znajdzie ono od 25 maja 2018 roku, co daje czas podmiotom publicznym i prywatnym na przygotowanie się na jego stosowanie.
Dla menedżerów

Kiedy wchodzą w życie najbliższe zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?

Z jakich aktów prawnych wynikają?

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która zastąpi ustawę dotychczas obowiązującą. Od powyższej daty, w ramach polskiego porządku prawnego, stosowane będzie bezpośrednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

Ustawodawca polski nie planuje obecnie wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowej ustawie o ochronie danych osobowych. Związane jest to z faktem rozpoczęcia bezpośredniego stosowania rozporządzenia unijnego. Należy podkreślić, iż rozporządzenie unijne weszło już w życie w maju 2016 roku, nie mniej, zgodnie z jego regulacjami, zastosowanie znajdzie ono od dnia 25 maja 2018 roku, co daje czas podmiotom publicznym i prywatnym na przygotowanie się na jego stosowanie.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Jak wskazano wcześniej, rozporządzenie unijne będzie stosowane bezpośrednio, dlatego też nowa ustawa o ochronie danych osobowych (której projekt z dnia 12 września 2017 roku dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji od 14 września), będzie miała zastosowanie "pomocnicze" i stanowić będzie uszczegółowienie określonych regulacji ogólnych zawartych w rozporządzeniu, np. w zakresie inspektorów danych osobowych (która to funkcja zastąpi ABI) czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (który przejmie kompetencje GIODO).

Więcej na temat zmian związanych  z wprowadzeniem RODO w placówkach medycznych będzie się można dowiedzieć podczas bezpłatnego webinarium>>>

Łokaj Maciej
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o...

Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych...
Cena: 199.00

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

W monografii zostały omówione niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia...
Cena: 149.00

Ochrona danych osobowych. Komentarz

Prezentowana publikacja jest największym na rynku komentarzem do ustawy o ochronie danych...
Cena: 239.00

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak postępować z pacjentami, którzy byli zapisani na zabieg w podmiocie leczniczym, któremu kończy się umowa z NFZ?