Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?

Jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić im świadczeń w SOR.
Warto wiedzieć: Pacjent urazowy to osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Komu przysługują bezpłatne świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), w podmiocie leczniczym, prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli za ten rodzaj świadczeń szpital rozlicza się w formie ryczałtu, a środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego (są dysponowane przez NFZ)?

Jacy pacjenci zobowiązani są płacić za świadczenia?

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - dalej u.p.r.m., jest jednostką systemu ratownictwa medycznego, która jest finansowana na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. w ramach środków określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 47 ust. 1 u.p.r.m.). Zgodnie natomiast z art. 33 u.p.r.m. szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu ratownictwa medycznego i który udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak wynika z art. 33 u.p.r.m. szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 u.p.r.m. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, zgodnie z art. 3 pkt 12 i 12a u.p.r.m. pacjent urazowy to osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała, natomiast pacjent urazowy dziecięcy to osoba do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.

Z postanowieniami u.p.r.m. koresponduje przepis art. 12 u.ś.o.z., zgodnie z którym przepisy u.ś.o.z. nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie m.in. u.p.r.m. W konsekwencji zatem jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić mu świadczeń w SOR niezależnie od tego czy jest to pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach świadczenia są udzielane na zasadach ogólnych, czyli na podstawie dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Opole: szpitalny oddział ratunkowy wprowadził klasyfikację pacjentów

31-03-2014
Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Centrum Medycznego wprowadził specjalną klasyfikację pacjentów tzw. triaż. W zależności od stanu zdrowia i stopnia zagrożenia życia zgłaszającym się przydziela się kody w trzech kolorach: czerwonym, co oznacza pomoc natychmiastową, żółtym (pomoc pilna) oraz zielonym (pomoc odroczona).

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy lekarz pediatra w POZ po 1 stycznia 2018 roku ma prawo do udzielenia świadczeń dorosłym?