Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?

Jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić im świadczeń w SOR.
Warto wiedzieć: Pacjent urazowy to osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Komu przysługują bezpłatne świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), w podmiocie leczniczym, prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli za ten rodzaj świadczeń szpital rozlicza się w formie ryczałtu, a środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego (są dysponowane przez NFZ)?

Jacy pacjenci zobowiązani są płacić za świadczenia?

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - dalej u.p.r.m., jest jednostką systemu ratownictwa medycznego, która jest finansowana na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. w ramach środków określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 47 ust. 1 u.p.r.m.). Zgodnie natomiast z art. 33 u.p.r.m. szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu ratownictwa medycznego i który udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak wynika z art. 33 u.p.r.m. szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 u.p.r.m. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, zgodnie z art. 3 pkt 12 i 12a u.p.r.m. pacjent urazowy to osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała, natomiast pacjent urazowy dziecięcy to osoba do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.

Z postanowieniami u.p.r.m. koresponduje przepis art. 12 u.ś.o.z., zgodnie z którym przepisy u.ś.o.z. nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie m.in. u.p.r.m. W konsekwencji zatem jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić mu świadczeń w SOR niezależnie od tego czy jest to pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach świadczenia są udzielane na zasadach ogólnych, czyli na podstawie dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Opole: szpitalny oddział ratunkowy wprowadził klasyfikację pacjentów

31-03-2014
Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Centrum Medycznego wprowadził specjalną klasyfikację pacjentów tzw. triaż. W zależności od stanu zdrowia i stopnia zagrożenia życia zgłaszającym się przydziela się kody w trzech kolorach: czerwonym, co oznacza pomoc natychmiastową, żółtym (pomoc pilna) oraz zielonym (pomoc odroczona).

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy lekarz pediatra w POZ po 1 stycznia 2018 roku ma prawo do udzielenia świadczeń dorosłym?