Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kto wystawia wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej? 

Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma uprawienia, by wystawić pacjentowi wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej?

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowie

Odpowiedź 
Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Lekarz nie jest więc podmiotem wnioskującym o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności. Do wniosku dołącza się jednak zaświadczenie lekarskie, które wydaje lekarz, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana. Może być zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak i lekarz poradni specjalistycznej, w zależności od tego, kto jest lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta związane z chorobą stanowiącą podstawę wniosku.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pacy i Polityki Społecznej z 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dalej r.o.n.s.n., przewidujące orzekanie o stopniu niepełnoprawności na stałe lub na czas określony, jest aktem wykonawczym do ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dalej u.r.z.s.z.o.n.

Zgodnie z art. 6b ust. 1 u.r.z.s.z.o.n. powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Lekarz nie jest więc podmiotem wnioskującym o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się jednak, zgodnie z § 6 r.o.n.s.n, zaświadczenie lekarskie określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 r.o.n.s.n, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Zaświadczenie to zaś, jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 r.o.n.s.n, wydaje lekarz, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, którym może być zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak i lekarz poradni specjalistycznej, w zależności od tego, kto jest lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta związane z chorobą stanowiącą podstawę wniosku.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

Książka zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 2. Zdrowie człowieka a środowisko

Książka jest kontynuacją części pierwszej publikacji pt. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Więcej na temat

RPO: niepełnosprawni z ograniczonym dostępem do wymiaru sprawiedliwości

05-09-2017
Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to nie tylko kwestie znoszenia barier architektonicznych, czy udoskonalania stron internetowych. Zmiany powinny zajść także na poziomie regulacji prawnych. RPO od dawna zabiega między innymi o zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak do elektronicznej dokumentacji dołączyć skierowanie w wersji papierowej?