Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy placówka medyczna, która ma kontrakt z NFZ, powinna podpisać z Funduszem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Szpital, przychodnia czy inna placówka medyczna mają podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie usług. Czy powinni podpisać z Funduszem umowę powierzenia przetwarzania danych pacjentów?
W ramach topiku:
RODO

Odpowiedź

Zawieranie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z NFZ przez placówkę medyczną nie jest konieczne.

NFZ jako podmiot uprawniony do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych ma również prawo i obowiązek prowadzenia pełnej rejestracji informacji o pacjentach oraz udzielanych im świadczeniach w celu ich rozliczenia. Uprawnienia te wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, tj. między innymi art. 188 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców. Powyższe oznacza, że brak jest podstaw prawnych do zawarcia z NFZ umowy powierzenia.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

Książka zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

MERITUM Prawo pracy 2018

Roczna aktualizacja on-line w cenie książki   15. wydanie cenionego przez czytelników...
Cena: 259.00
Promocja: 194.25 zł

Więcej na temat

NIK: niepełnosprawni mają problem z komunikacją miejską

17-10-2016
Pomimo podejmowanych działań i nieznacznej poprawy komunikacja miejska wciąż nie jest jeszcze w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. We wszystkich skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli miastach osoby niepełnosprawne napotykały na poważne bariery w dostępie do publicznego transportu zbiorowego. 

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kto wystawia wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej?