Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Przewóz leków zagrożonych wywozem będzie monitorowany

29.05.2018
Nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów podpisał prezydent. To oznacza, że po raz pierwszy systemem monitorowania zostanie objęty także przewóz leków. - Widzimy konieczność wprowadzania kolejnych regulacji, które ograniczyłyby nielegalny wywóz leków zagrożonych dostępnością – podkreśla Barbara Walenciuk, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Więcej

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą upaństwowienia ratownictwa

26.05.2018
Prezydent Andrzej Duda podpisał w ustawę przewidującą upaństwowienie ratownictwa medycznego. Umowy na zadania zespołów ratownictwa medycznego będą mogły być zawierane z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego.
Więcej

Prezydent podpisał nowelę dot. oceny inwestycji w sektorze zdrowia

23.05.2018
Prezydent podpisał we wtorek nowelizację przepisów dotyczących m.in. opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych - tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Więcej podmiotów będzie mogło się starać o ocenę inwestycji.
Więcej

Senat potwierdził zmiany w systemie IOWISZ

11.05.2018
Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych.
Więcej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o upaństwowieniu ratownictwa

10.05.2018
Sejm przyjął w czwartek 14 poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy dotyczącej upaństwowienia ratownictwa medycznego. Jedna z nich o trzy miesiące przedłuża termin, w którym będą obowiązywały umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne .
Więcej

Senat za opóźnieniem upaństwowienia ratownictwa medycznego

09.05.2018
Senat w środę wprowadził poprawki do tzw. małej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Chodzi m.in. o opóźnienie o trzy miesiące upaństwowienia ratownictwa medycznego.
Więcej

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

09.05.2018
W środę Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Więcej

Przepis o karach za prowadzenie lecznicy weterynaryjnej bez wpisu do rejestru doprecyzowany

04.05.2018
Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny - przewiduje zmieniony przepis kodeksu wykroczeń.
Więcej

Cała sejmowa opozycja przeciwna noweli dotyczącej IOWISZ-a; PiS - za

13.04.2018
PO, Kukiz’15, N, PSL-UED zapowiedziały głosowanie przeciw projektowi nowelizacji ustawy dotyczącej oceny inwestycji w zdrowiu; za jest PiS. Zmiany mają wesprzeć racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych – podkreślała wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala.
Więcej

Sejm uchwalił ustawę, która ma upaństwowić system ratownictwa medycznego

13.04.2018
Ustawę dotycząca upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego w piątek uchwalił Sejm. Za nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym głosowało 258 posłów,154 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.
Więcej

Sejm uchwalił przepisy porządkujące Kodeks wykroczeń

23.03.2018
Modyfikacja zawarta w noweli odnosi się m.in.: do zapisu mówiącego o prowadzeniu "zakładu opieki zdrowotnej" bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji.
Więcej

Produkcja, transport i handel lekami pod specjalnym nadzorem

20.03.2018
Wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi - to cel nowelizacji prawa farmaceutycznego, którego projekt przyjął we wtorek rząd.
Więcej

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

08.03.2018
Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy lub miasta będzie określać maksymalny limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Ich liczba określona będzie odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu.
Więcej

Od soboty nowe przepisy o wyrobach medycznych

26.02.2018
3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dzięki nowym przepisom wyroby będę bardziej dostępne i zwiększy się ich zakres.
Więcej

Wycofanie z obrotu kilku serii kapsułek Lynparza

22.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 11/WC/2018, wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Lynparza (Olaparibum), 50 mg, kapsułki twarde.
Więcej

Od marca 2018:  92 nowe produkty na liście leków refundowanych

21.02.2018
Zgodnie z projektem nowej listy leków refundowanych od 1 marca 2018 roku na liście tej znajdą się 92 nowe produkty lecznicze, w tym 70 produktów w ramach listy aptecznej, 6 wyrobów medycznych w ramach listy aptecznej oraz 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.
Więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o e-recepcie

20.02.2018
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Przepisy umożliwią wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Więcej

Będą zmiany w systemie oceny inwestycji IOWISZ

20.02.2018
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmianie ulegną zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą się mogły ubiegać o opinię celowości inwestycji.
Więcej

Od 17 lutego 2018: nowe rozporządzenie w sprawie umów z NFZ

16.02.2018
Opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące kryteriów wyboru ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie zawarcia umów z placówkami na świadczenia zdrowotne.  Rozporządzenie wchodzi w życie 17 lutego 2018 roku.
Więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych Straży Marszałkowskiej

16.02.2018
Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej. Projekt określa zakres badania psychologicznego, tryb przeprowadzania badań oraz podmioty uprawnione do ich przeprowadzania.
Więcej
1  2  3  4  5    37

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł