Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Cała sejmowa opozycja przeciwna noweli dotyczącej IOWISZ-a; PiS - za

13.04.2018
PO, Kukiz’15, N, PSL-UED zapowiedziały głosowanie przeciw projektowi nowelizacji ustawy dotyczącej oceny inwestycji w zdrowiu; za jest PiS. Zmiany mają wesprzeć racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych – podkreślała wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala.
Więcej

Sejm uchwalił ustawę, która ma upaństwowić system ratownictwa medycznego

13.04.2018
Ustawę dotycząca upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego w piątek uchwalił Sejm. Za nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym głosowało 258 posłów,154 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.
Więcej

Sejm uchwalił przepisy porządkujące Kodeks wykroczeń

23.03.2018
Modyfikacja zawarta w noweli odnosi się m.in.: do zapisu mówiącego o prowadzeniu "zakładu opieki zdrowotnej" bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji.
Więcej

Produkcja, transport i handel lekami pod specjalnym nadzorem

20.03.2018
Wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi - to cel nowelizacji prawa farmaceutycznego, którego projekt przyjął we wtorek rząd.
Więcej

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

08.03.2018
Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy lub miasta będzie określać maksymalny limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Ich liczba określona będzie odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu.
Więcej

Od soboty nowe przepisy o wyrobach medycznych

26.02.2018
3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dzięki nowym przepisom wyroby będę bardziej dostępne i zwiększy się ich zakres.
Więcej

Wycofanie z obrotu kilku serii kapsułek Lynparza

22.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 11/WC/2018, wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Lynparza (Olaparibum), 50 mg, kapsułki twarde.
Więcej

Od marca 2018:  92 nowe produkty na liście leków refundowanych

21.02.2018
Zgodnie z projektem nowej listy leków refundowanych od 1 marca 2018 roku na liście tej znajdą się 92 nowe produkty lecznicze, w tym 70 produktów w ramach listy aptecznej, 6 wyrobów medycznych w ramach listy aptecznej oraz 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.
Więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o e-recepcie

20.02.2018
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Przepisy umożliwią wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Więcej

Będą zmiany w systemie oceny inwestycji IOWISZ

20.02.2018
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmianie ulegną zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą się mogły ubiegać o opinię celowości inwestycji.
Więcej

Od 17 lutego 2018: nowe rozporządzenie w sprawie umów z NFZ

16.02.2018
Opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące kryteriów wyboru ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie zawarcia umów z placówkami na świadczenia zdrowotne.  Rozporządzenie wchodzi w życie 17 lutego 2018 roku.
Więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych Straży Marszałkowskiej

16.02.2018
Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej. Projekt określa zakres badania psychologicznego, tryb przeprowadzania badań oraz podmioty uprawnione do ich przeprowadzania.
Więcej

Kilka serii tabletek Oxycardil wycofanych z powodu niezgodności ze specyfikacją

15.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 10/WC/2018 wycofał z obrotu na terenie całego kraju siedem serii produktu leczniczego Oxycardil 240 (Diltiazemi hydrochloridum), 240 mg, tabletki o przedłużonym działaniu. Tabletki stosowane są w przypadku nadciśnienia oraz chorobie niedokrwiennej serca.
Więcej

Postępowanie ze zwłokami w szpitalu

15.02.2018
Szpital może przechowywać zwłoki pacjenta po jego zgonie do trzech dni, chyba że prowadzone jest dochodzenie w sprawie zgonu lub przemawiają za tym inne ważne powody. Po upływie tego czasu szpital może pobierać opłatę za przechowywanie zwłok.
Więcej

Od 16 lutego solarium tylko dla pełnoletnich

15.02.2018
16 lutego 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy, zgodnie z którymi z solarium będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie. W każdym solarium będzie się także musiała znaleźć informacja na ten temat oraz ostrzeżenie o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
Więcej

Projekt nowelizacji ustawy: będzie zdalne wystawianie recept

14.02.2018
Do Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Zawarto w nim między innymi regulacje w zakresie zdalnego wystawiania recept.
Więcej

Pielęgniarki mają prawo wypisać skierowanie na badanie krwi i RTG

13.02.2018
17 lutego 2018 roku wejdą w życie przepisy, ustalające wykaz leków i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania. Dotyczy to między innymi badań krwi, RTG klatki piersiowej czy badania mikrobiologicznego.
Więcej

DPS-y będą aktywizować mieszkańców, także w zakresie komunikacji

13.02.2018
15 lutego 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące domów pomocy społecznej, które rozszerza zakres usług świadczonych przez te placówki o podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
Więcej

Od 3 marca 2018: wyroby medyczne łatwiej dostępne

12.02.2018
3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza zakres oferowanych wyrobów oraz zwiększa ich dostępność.
Więcej

Opublikowano nowy tekst rozporządzenia w sprawie kształcenia na kierunkach medycznych

12.02.2018
Jednolity tekst rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego określa standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa oraz położnictwa. Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 sierpnia 2016 roku oraz z 17 listopada 2016 roku w sprawie standardów kształcenia na tych kierunkach.
Więcej
1  2  3  4  5    37

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 239.20 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł