Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Od marca 2018:  92 nowe produkty na liście leków refundowanych

21.02.2018
Zgodnie z projektem nowej listy leków refundowanych od 1 marca 2018 roku na liście tej znajdą się 92 nowe produkty lecznicze, w tym 70 produktów w ramach listy aptecznej, 6 wyrobów medycznych w ramach listy aptecznej oraz 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.
Więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o e-recepcie

20.02.2018
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Przepisy umożliwią wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Więcej

Będą zmiany w systemie oceny inwestycji IOWISZ

20.02.2018
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmianie ulegną zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą się mogły ubiegać o opinię celowości inwestycji.
Więcej

Od 17 lutego 2018: nowe rozporządzenie w sprawie umów z NFZ

16.02.2018
Opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące kryteriów wyboru ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie zawarcia umów z placówkami na świadczenia zdrowotne.  Rozporządzenie wchodzi w życie 17 lutego 2018 roku.
Więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych Straży Marszałkowskiej

16.02.2018
Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej. Projekt określa zakres badania psychologicznego, tryb przeprowadzania badań oraz podmioty uprawnione do ich przeprowadzania.
Więcej

Kilka serii tabletek Oxycardil wycofanych z powodu niezgodności ze specyfikacją

15.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 10/WC/2018 wycofał z obrotu na terenie całego kraju siedem serii produktu leczniczego Oxycardil 240 (Diltiazemi hydrochloridum), 240 mg, tabletki o przedłużonym działaniu. Tabletki stosowane są w przypadku nadciśnienia oraz chorobie niedokrwiennej serca.
Więcej

Postępowanie ze zwłokami w szpitalu

15.02.2018
Szpital może przechowywać zwłoki pacjenta po jego zgonie do trzech dni, chyba że prowadzone jest dochodzenie w sprawie zgonu lub przemawiają za tym inne ważne powody. Po upływie tego czasu szpital może pobierać opłatę za przechowywanie zwłok.
Więcej

Od 16 lutego solarium tylko dla pełnoletnich

15.02.2018
16 lutego 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy, zgodnie z którymi z solarium będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie. W każdym solarium będzie się także musiała znaleźć informacja na ten temat oraz ostrzeżenie o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
Więcej

Projekt nowelizacji ustawy: będzie zdalne wystawianie recept

14.02.2018
Do Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Zawarto w nim między innymi regulacje w zakresie zdalnego wystawiania recept.
Więcej

Pielęgniarki mają prawo wypisać skierowanie na badanie krwi i RTG

13.02.2018
17 lutego 2018 roku wejdą w życie przepisy, ustalające wykaz leków i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania. Dotyczy to między innymi badań krwi, RTG klatki piersiowej czy badania mikrobiologicznego.
Więcej

DPS-y będą aktywizować mieszkańców, także w zakresie komunikacji

13.02.2018
15 lutego 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące domów pomocy społecznej, które rozszerza zakres usług świadczonych przez te placówki o podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
Więcej

Od 3 marca 2018: wyroby medyczne łatwiej dostępne

12.02.2018
3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza zakres oferowanych wyrobów oraz zwiększa ich dostępność.
Więcej

Opublikowano nowy tekst rozporządzenia w sprawie kształcenia na kierunkach medycznych

12.02.2018
Jednolity tekst rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego określa standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa oraz położnictwa. Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 sierpnia 2016 roku oraz z 17 listopada 2016 roku w sprawie standardów kształcenia na tych kierunkach.
Więcej

GIF: wycofanie z obrotu serii kapsułek Medazepam

09.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 8/WC/2018, wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Medazepam TZF (Medazepamum), 10 mg, kapsułki twarde. Podmiotem odpowiedzialnym są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
Więcej

Dwie serie tabletek Afobam ponownie dopuszczone do obrotu

08.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję z 1 sierpnia 2017 roku dotyczącą wycofania z obrotu dwóch serii tabletek Afobam. Przyczyną tej decyzji było stwierdzenie błędnego zapisu na opakowaniu zewnętrznym, informującego, że skład tabletki zawiera 0,5 mg alprazolamu zamiast 0,25 mg.
Więcej

Taryfy świadczeń psychiatrycznej opieki środowiskowej wzrosną o jedną czwartą

08.02.2018
Wzrosną taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie psychiatrii. Wzrost wyniesie od 5 procent do 25 procent, największy dotyczy świadczeń związanych z opieką środowiskową. Eksperci uważają, że wyceny świadczeń w zakresie psychiatrii powinny być dwukrotnie wyższe niż obecnie.
Więcej

Jest szansa na zmianę przepisów dotyczących szkolenia diagnostów

07.02.2018
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych poinformowała, że istnieje szansa na zmianę rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego ciągłego szkolenia diagnostów. Według samorządu wymogi rozporządzenia są nierealne do spełnienia.
Więcej

Wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie egzaminu dla ratowników

07.02.2018
Dzisiaj, 7 lutego 2018, wchodzą w życie regulacje dotyczące Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Z przepisów wynika, że zdający egzamin będzie musiał odpowiedzieć na 100 pytań z różnorodnych dziedzin medycyny.
Więcej

Sejmowa komisja zdrowia za upaństwowieniem ratownictwa medycznego

06.02.2018
Sejmowa komisja zdrowia na wtorkowym (6 lutego 2018 roku) spotkaniu przegłosowała propozycje zmian w ratownictwie medycznym dotyczące upaństwowienia tego sektora. Przyjmujemy to z niepokojem – mówi rzecznik prasowy firmy Falck Medycyna Wojciech Jóźwiak.
Więcej

GIF: wycofanie z obrotu dwóch serii produktu Desinobon

02.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Desinobon (Acidum zoledronicum), 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.
Więcej
1  2  3  4  5    36

Produkty polecane

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł