Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca – wśród priorytetów ochrony zdrowia

Według projektu rozporządzenia ministra zdrowia do priorytetów zdrowotnych należy między innymi zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udaru mózgu.
Warto wiedzieć: Obowiązek określenia priorytetów w ochronie zdrowia nakłada na ministra zdrowia ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Priorytety uwzględniają także dane zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych.
Dla menedżerów

Priorytetem jest także zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych i przewlekłych chorób układu oddechowego.

Projekt rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych wymienia także przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy, ograniczanie następstw zdrowotnych spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, zapobieganie, leczenie i rehabilitację zaburzeń psychicznych, tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania, poprawę jakości i skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3 a także zwiększenie koordynacji i opieki nad pacjentami starszymi i niesamodzielnymi.

Priorytety zdrowotne zawarte w rozporządzeniu wynikają z oceny skali występowania najczęstszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych, opracowanych na podstawie raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego                                     - Państwowego Zakład Higieny.

Zgodnie z tym raportem największe problemy zdrowotne polskiego społeczeństwa to choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory złośliwe, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca oraz zaburzenia psychiczne. Resort zdrowia wyjaśnia, że w większości są one powodowane przez palenie wyrobów tytoniowych, nadmierne spożycie alkoholu, nieprawidłową dietę oraz niewystarczającą aktywność fizyczną.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że obserwowany w ostatnich dekadach rozwój gospodarczy i społeczny przyniósł wiele korzystnych zmian dla sytuacji zdrowotnej w naszym kraju. Jednak umieralność i przeciętna długość życia w naszym kraju są wciąż na poziomie gorszym niż wynoszą średnie wskaźniki dla krajów Unii Europejskiej, a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybki sposób.

W celu ograniczenia następstw zdrowotnych przewlekłych chorób niezakaźnych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego niezbędne jest ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka oraz kształtowanie środowiska sprzyjającego utrzymaniu i poprawie zdrowia somatycznego i psychicznego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Resort zdrowia przywołuje także art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który nakazuje, aby szczególną opieką objąć, dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby starsze.

Obowiązek określenia priorytetów w ochronie zdrowia nakłada na ministra zdrowia ustawa z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Priorytety uwzględniają także dane zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  Mazowsze: onkologia i geriatria wśród priorytetów polityki zdrowotnej Mazowsze: onkologia i geriatria wśród priorytetów polityki zdrowotnej 19-07-2016 Szkolenie

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Mapy potrzeb zdrowotnych nagrodzone za innowację

30-11-2017
Projekt Mapy potrzeb zdrowotnych, realizowany od 2014 roku przez Ministerstwo Zdrowia, został wyróżniony przez European Institute of Public Administration w Maastricht prestiżowym certyfikatem Best Practice European Public Sector Award 2017 (EPSA).

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Minister zdrowia powołał zespół do spraw pilotażu koordynowanej opieki POZ