Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

DPS-y będą aktywizować mieszkańców, także w zakresie komunikacji

15 lutego 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące domów pomocy społecznej, które rozszerza zakres usług świadczonych przez te placówki o podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
Warto wiedzieć: Przepisy rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 stycznia 2018 roku wchodzą w życie 15 lutego 2018 roku, oprócz punktów dotyczących liczby miejsc oraz dotyczących pomieszczeń sanitarnych.
Dla menedżerów

Zgodnie z rozporządzeniem pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata mają uczestniczyć w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.

Przepisy mówią także, że mieszkaniec domu charakteryzujący się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji zamieszkuje w pokoju jednoosobowym, za swoją zgodą, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, za zgodą opiekuna prawnego, o ile warunki domu na to pozwalają i uzasadnione jest to względami terapeutycznymi.

Rozporządzenie zmienia także zapis dotyczący liczby miejsc w DPS-ie. Dotychczas przepisy mówiły, że liczba miejsc w nowo powstającym domu nie może być większa niż 100, teraz dotyczy to wszystkich placówek.

  Dowiedz się więcej 62,10
Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 


Liczba ta może być większa niż 100, ale nie większa niż określona w zezwoleniu wojewody na prowadzenie domu w dniu 1 lipca 2018 roku.

Liczba łazienek w DPS ma zapewnić możliwość korzystania z każdej z nich przez nie więcej niż 6 osób (dotychczas było to 5 osób).

Dodano także zapisy, że łazienka wyposażona co najmniej w miskę ustępową, umywalkę i prysznic albo toaleta wyposażona co najmniej w miskę ustępową i umywalkę oraz łazienka wyposażona co najmniej w prysznic i umywalkę znajdują się w pomieszczeniach związanych z pokojami mieszkalnymi oraz że na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi znajduje się łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących, wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą. Ten przepis nie dotyczy domów, znajdujących się w budynkach, w których 31 stycznia 2013 roku był prowadzony DPS. Obu wyżej podanych przepisów nie stosuje w do domów działających w budynkach, w których 1 lipca 2018 roku był prowadzony dom pomocy społecznej.

Przepisy rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 stycznia 2018 roku wchodzą w życie 15 lutego 2018 roku, oprócz punktów dotyczących liczby miejsc oraz dotyczących pomieszczeń sanitarnych.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej

.box-szkol{margin: 0 auto;text-align: center;font-size: 1.1em;} .box-szkol div{margin-top: 7px;}...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Zatrudnianie pracowników socjalnych i innych pracowników ośrodków pomocy społecznej

.box-szkol{margin: 0 auto;text-align: center;font-size: 1.1em;} .box-szkol div{margin-top: 7px;}...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Więcej na temat

Rzecznik Praw Obywatelskich: potrzebna większa ochrona praw osób w DPS-ach

30-05-2016
Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że w obecnym stanie prawnym możliwe jest, aby osoby z niepełnosprawnościami, ubezwłasnowolnione na mocy wyroku sądowego, przebywały wbrew własnej woli w domach pomocy społecznej, wyłącznie na podstawie decyzji opiekuna prawnego. Osoby te nie mogą zakwestionować na drodze sądowej przymusowego pobytu w placówce.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Od 3 marca 2018: wyroby medyczne łatwiej dostępne