Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Szef MON zmienił propozycję w sprawie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Po moim sprzeciwie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zmodyfikował swój postulat w sprawie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - powiedział w środę 13 września 2017 roku wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Wpływ MON na wybór władz tej uczelni będzie więc mniejszy niż przewidywał projekt ustawy.
Warto wiedzieć: Projekt zakłada "korektę statusu" Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poprzez zagwarantowanie jego funkcjonowania jako podstawowej jednostki kształcącej kandydatów do służby zawodowej w kadrze medycznej w armii.

Posłowie PiS chcą, by MON miało większy wpływ na kształcenie wojskowych kadr medycznych i szerszą możliwość jego dofinansowywania; odpowiednim projektem zajęły się we wtorek 12 września 2017 roku sejmowe komisje zdrowia oraz obrony narodowej. Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy dotyczącej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  MON ma mieć większy wpływ na kształcenie wojskowych lekarzy MON ma mieć większy wpływ na kształcenie wojskowych lekarzy 12-09-2017 Szkolenie

Jarosław Gowin, komentując w Polsat News dyskusję nad projektem, powiedział: "Na skutek mojego sprzeciwu wczoraj pan minister Macierewicz zmodyfikował swój postulat. Już nie oczekuje, że rektor będzie powoływał prorektora czy dziekanów na wniosek Ministra Obrony Narodowej - to byłoby równoznaczne ze wskazywaniem tych osób przez ministra - tylko w porozumieniu z MON. To jest zasadnicza różnica".

Mówiąc o projekcie ustawy Gowin zaznaczył: "Zdecydowanie krytycznie oceniłem propozycję. Pochodzę z pokolenia NZS i Solidarności. Podstawowy nasz postulat w roku 1980 to był autonomiczny wybór władz uczelni przez wspólnotę akademicką. Moim zdaniem to zasada, której należy się trzymać. I tak np. wskazywanie prorektora rzez jakiegokolwiek ministra jest czymś, co moim zdaniem kłoci się z tą zasadą".

- Cieszę się, że minister Macierewicz zmodyfikował swoją propozycję - powiedział wicepremier.

Wyjaśnił, że na UM w Łodzi kształci się lekarzy wojskowych.
- Stąd szlachetny - moim zdaniem - zamiar ministra Macierewicza, żeby zwiększyć finansowanie, żeby mieli jak najlepsze warunki do kształcenia. Niepotrzebnie ta dobra intencja zwiększenia finansowania została uzupełniona o postulat wpływu MON na wybór władz uczelni, która w całości jest uczelnią cywilną - powiedział Gowin. I podkreślił, że co innego jest w przypadku uczelni wojskowych, gdzie - jak zaznaczył jest "rzeczą bezdyskusyjną, że rektora, prorektora wskazuje minister".

W uzasadnieniu poselskiego projektu wskazano, że zakłada on "korektę statusu" funkcjonującego obecnie Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poprzez ustawowe zagwarantowanie funkcjonowania Wydziału, jako podstawowej jednostki kształcącej kandydatów do służby zawodowej w kadrze medycznej w armii.

Celem zmian – jak podano – jest też "urealnienie wpływu Ministra Obrony Narodowej na proces kształcenia wojskowych kadr medycznych", zapewnienie wpływu szefa MON na proces powoływania niektórych osób pełniących funkcje we władzach uczelni oraz rozszerzenie możliwości dofinansowania działalności UM przez resort obrony narodowej.(pap)

 


lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Więcej na temat

Nowe regulacje dot. dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

05-11-2014
W związku z wejściem w życie w 2011 roku ustawy o działalności leczniczej zaistniała konieczność...

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

MON ma mieć większy wpływ na kształcenie wojskowych lekarzy