Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Karta martwego urodzenia ulegnie zmianom

Dla lekarzy
Zgodnie z zapisami przekazanego 9 października 2017 roku do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, ilość pozyskiwanych danych zwiększy się.

W karcie martwego urodzenia znajdzie się dodatkowo informacja o :

- stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała (jednak bez informacji o ilości punktów w skali Apgar) – o ile będzie to możliwe do ustalenia;

- ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu;

- poprzednich ciążach i porodach matki dziecka;

- miejscu zamieszkania rodziców dziecka, w tym także okresie ich przebywania w Polsce na obszarze danej gminy oraz o ich wykształceniu.

Proponowane w projekcie zmiany mają pomóc w ocenie funkcjonowania systemu opieki perinatalnej, prowadzeniu analiz porównawczych krajowych i międzynarodowych, co ma przełożyć się na poprawienie jakości udzielanych w tym zakresie świadczeń zdrowotnych.

W karcie urodzenia nie zaproponowano zmian.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Karta urodzenia i karta martwego urodzenia: nowe wzory od 1 stycznia 2015

01-12-2014
Nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia zaproponowane w projekcie Ministerstwa Zdrowia mają służyć osobom wykonującym zawód medyczny, które zgłaszają do urzędu stanu cywilnego urodzenie dziecka. Mają również służyć celom statystycznym, w kartach znacznie poszerzono zakres informacji dotyczących pacjentek, porodu oraz stanu zdrowia noworodka.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

20 października 2017 do Sejmu trafi projekt w sprawie liberalizacji ustawy aborcyjnej