Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Ogłoszono regulacje dotyczące kształcenia diagnostów

Minister zdrowia ogłosił szczegółowe regulacje w zakresie kształcenia ciągłego diagnostów laboratoryjnych. Pierwszy okres edukacyjny objęty nowymi przepisami rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
Warto wiedzieć: Dla diagnosty laboratoryjnego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskał to prawo.
Dla menedżerów

Nowe rozporządzenie określa:

1) ramowy program ciągłego szkolenia;

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia;

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu;

4) standardy ciągłego szkolenia;

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie.

Zrealizowanie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłego szkolenia, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem lub kolokwium form szkolenia.

W celu dokumentowania przebiegu ciągłego szkolenia osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie KIDL wydaje kartę ciągłego szkolenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

Dla diagnosty laboratoryjnego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskał to prawo.

Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony, na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez KIDL o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Punkty edukacyjne za uzyskanie tytułu specjalisty wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł specjalisty.

Za jedną godzinę ciągłego szkolenia jednostka szkoląca pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 28 zł brutto.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2017 roku w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1519.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

  Istotne zmiany w szkoleniu diagnostów laboratoryjnych Istotne zmiany w szkoleniu diagnostów laboratoryjnych 08-01-2014 Szkolenie

Alicja Plichta
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

 

 

Więcej na temat

Diagnosta laboratoryjny - wykonywanie zawodu

19-10-2007
1. Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego uregulowane zostało w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.; dalej jako: u.d.l.).Zawód diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Znane są już stawki opłat za krew w 2018 roku