Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NFZ: zarządzenie o opiece nad kobietą w ciąży i dzieckiem

Dostęp bez kolejki do świadczeń udzielanych kobietom w ciąży oraz koordynowaną opiekę nad dzieckiem do 3. roku życia - zapewni zarządzenie, które w poniedziałek 12 grudnia 2016 toku ma przedstawić p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna.
Ciążę będzie mogła prowadzić położna
Warto wiedzieć: Nowe zasady mają też umożliwić położnym samodzielne prowadzenie ciąży fizjologicznej, zgodnie z indywidualnym wyborem pacjentki. Umożliwi to prowadzenie ciąży fizjologicznej blisko miejsca zamieszkania ciężarnej.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

NFZ chce, by w przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych lub ciężkich chorób płodu kobieta i dziecko mogli liczyć na opiekę koordynowaną w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego. Placówki takie są lepiej przystosowane do opieki nad kobietą i dzieckiem w przypadku ciąży z powikłaniami. Fundusz wskazuje, że dzięki temu zarówno kobiety, jak i nowo narodzone dzieci, będą miały zapewnioną kompleksową opiekę na każdym etapie ciąży, porodu oraz połogu. Będą mieć także pełny dostęp do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem standardów opieki medycznej nad ciążą powikłaną.

Kobiety będą miały też możliwość uzyskiwania konsultacji specjalistycznych bez kolejek.

Jak zaznacza NFZ, nowością będzie także wprowadzenie odrębnego świadczenia – dziecięcej opieki koordynowanej (DOK). Będzie ono obejmować zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną (zgodnie z indywidualnymi wskazaniami) oraz programy rehabilitacyjne dla dzieci.  Opieką tą zostaną objęte maluchy do ukończenia 3. roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to będzie przysługiwać także noworodkom urodzonym wcześniej niż w 33. tygodniu ciąży, klasyfikowanym jako noworodki VLBW (very low birth weight - bardzo niska urodzeniowa masa ciała).

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

"NFZ wprowadza jednocześnie zmiany w opiece ambulatoryjnej nad ciążą fizjologiczną, polegające na zróżnicowaniu i zwiększeniu finansowania świadczeń w poszczególnych okresach ciąży" - zaznacza Fundusz.

NFZ podkreśla, że w pracach nad projektem zarządzenia i wprowadzeniem nowych rozwiązań uczestniczyło wielu konsultantów z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii, rehabilitacji, psychologii i psychiatrii, pediatrii oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

"Warto przypomnieć, że to kolejny z etapów poprawy opieki perinatalnej w Polsce, realizowanych przez NFZ. Pierwszym z nich było zwiększenie finansowania znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu" - wskazuje Fundusz. NFZ przypomina także, że w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowej wyceny liczba znieczuleń do porodu wzrosła niemal trzykrotnie.

NFZ przypomina również o prowadzonym programie kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem. Fundusz wskazuje, że w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania tego programu (lipiec-wrzesień 2016) w 13 szpitalach, które realizują program, zanotowano skrócenie hospitalizacji poporodowej (z 4,57 dni na 3,9 dni) oraz czasu pobytu noworodka w szpitalu (z 4,20 dni na 3,57 dni). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zmniejszył się także odsetek cięć cesarskich (z 39,48 procent na 36,55 procent).

Do 6 grudnia 2016 roku koordynowaną opieką objętych zostało 7 582 ciężarnych (spośród których urodziło już 4 851 kobiet).

W poniedziałek 12 grudnia 2016 w Łukowie p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna wraz z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofem Michałkiewiczem oraz wiceministrem zdrowia Jarosławem Pinkasem mają wziąć udział w konferencji dotyczącej opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem w kontekście ustawy "Za życiem".(pap)

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Znaczenie ustawy "Za życiem" dla świadczeniodawców

13-11-2016
Analiza ustawy „Za życiem” wskazuje, że świadczeniodawcy nie zostaną dociążeni kolejnymi świadczeniami na rzecz kobiet w ciąży i dzieci objętych postanowieniami tej ustawy. Muszą jednak dokonać zmian w organizacji świadczeń poprzez uwzględnienie prawa do świadczeń poza kolejnością. Zmiany dotyczą także zasad wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Resort nie będzie określał standardów okołoporodowych