Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe zasady badań funkcjonariuszy Straży Granicznej

15 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, które reguluje szczegółowe zasady przeprowadzania badań lekarskich funkcjonariuszy pełniących służbę.
Warto wiedzieć: Każde badanie będzie wykonywane na podstawie skierowania określającego warunki pełnienia służby, w tym czynniki szkodliwe lub uciążliwe.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Rozporządzenie realizuje upoważnienie zawarte w art. 75c ust. 16 ustawy z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1643) - dalej u.o.s.g. - które weszło w życie 3 grudnia 2016 roku. Ma ono na celu uregulowanie zasad przeprowadzania badań lekarskich - i kontrolnych, i okresowych - funkcjonariuszy Straży Granicznej, które dotychczas wynikały wyłącznie z aktów wewnętrznych – decyzji Komendanta Głównego SG.

Każde badanie będzie wykonywane na podstawie skierowania określającego warunki pełnienia służby, w tym czynniki szkodliwe lub uciążliwe. W świetle art. 75c u.o.s.g. skierowania na badania kontrolne będą wystawiane przy przyjęciu funkcjonariusza do służby, zaś na kolejne badania okresowe nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia lekarskiego.

W wyniku przeprowadzenia badania lekarz wystawia orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku, które zawiera również datę kolejnego badania okresowego (rozporządzenie nie reguluje bowiem interwałów ich przeprowadzania). Będzie ono wydawane w dwóch egzemplarzach – jednym dla osoby badanej i drugim dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej kierującej na badanie. Rozporządzenie określa przy tym zarówno wzór skierowania, jak i orzeczenia lekarskiego. Nadto uregulowano zakres badań lekarskich, dzieląc je na podstawowe (dotyczące ogółu funkcjonariuszy) i rozszerzone, między innymi dla funkcjonariuszy w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców oraz pełniących służbę na jednostkach pływających. W wypadku badań rozszerzonych obligatoryjne będą dodatkowe konsultacje z właściwymi specjalistami, na przykład okulistami czy laryngologami.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2017 roku w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. poz. 266) weszło w życie 16 lutego 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Magdalena Okoniewska
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Więcej na temat

Nowe wzory zestawień przyczyn zwolnień lekarskich funkcjonariuszy

27-12-2014
1 stycznia 2015 roku wejdą w życie zmiany we wzorach zestawień przyczyn przebywania na zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, strażaków i policjantów.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Dłuższy okres ważności EKUZ