Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Opublikowano nowy tekst rozporządzenia w sprawie kształcenia na kierunkach medycznych

Jednolity tekst rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego określa standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa oraz położnictwa. Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 sierpnia 2016 roku oraz z 17 listopada 2016 roku w sprawie standardów kształcenia na tych kierunkach.
Warto wiedzieć: Obwieszczenie z 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 lutego 2018 roku. Standardy dla poszczególnych kierunków zawarte są w załącznikach.
Dla lekarzy

Wszystkie z tych kierunków należą do zakres nauk medycznych, nauk o zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej.

Z rozporządzenia wynika, że jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim mają profil ogólnoakademicki i trwają nie krócej niż 12 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 5700, a liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 360.

Proces kształcenia na tym kierunku powinien odbywać się z wykorzystaniem bazy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz infrastruktury, która zapewnia dostęp do prosektorium i pracowni mikroskopowej oraz umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu nauk podstawowych i nauk klinicznych we wszystkich specjalnościach.

Praktyczne nauczanie kliniczne oraz praktyki wakacyjne mogą odbywać się w oparciu o własną bazę dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz infrastrukturę uczelni lub innych podmiotów leczniczych. Praktyczne nauczanie kliniczne oraz praktyki wakacyjne powinny odbywać się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności w szpitalach, których specyfika pozwala na pełną realizację efektów kształcenia, podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz hospicjach.

  Dowiedz się więcej 116,10
Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają nie krócej niż 10 semestrów, liczba godzin zajęć nie może być mniejsza niż 5000, a liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 300.

Natomiast jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja trwają nie krócej niż 11 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 5300, a liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 330.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, a liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Studia mają profil praktyczny.

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.  Kształcenie praktyczne może odbywać się w oparciu o bazę własną uczelni lub w  przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć zawodowych – powinny być oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja.

  Kształcenie diagnostów laboratoryjnych: nadal brak standardów 03-04-2014 Szkolenie

Studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo również trwają nie krócej niż 6 semestrów.  Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, a liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.

Studia również mają profil praktyczny, a kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności położniczych lub pielęgniarskich. Kształcenie praktyczne może odbywać się w oparciu o bazę własną uczelni lub w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – powinny być: sale porodowe, oddziały położnicze, oddziały noworodkowe (położniczo-noworodkowe), oddziały patologii ciąży, oddziały ginekologiczne, oddziały onkologii ginekologicznej, oddziały internistyczne, oddziały chirurgiczne, oddziały pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka) w szpitalach klinicznych, instytutach badawczych, wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach położniczej oraz pielęgniarskiej opieki domowej i środowiskowej oraz w szkołach rodzenia.

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo podobnie jak na kierunku położnictwo trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, a liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Studia mają profil praktyczny. Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia są praktyki, które powinny trwać nie krócej niż 160 godzin (4 tygodnie) i którym należy przypisać nie mniej niż 8 punktów ECTS.

Obwieszczenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 lutego 2018 roku.

Standardy dla poszczególnych kierunków zawarte są w załącznikach do rozporządzenia.

Podstawą rozporządzenia jest art. 9b ust. 1 ustawy z  27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138).

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zawody medyczne

Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografi ę dotyczącą statusu...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Książka jest kompleksowym opracowaniem charakteryzującym status prawny i zawodowy osób wykonujących...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Zielona Góra: rekordowa rekrutacja na kierunek lekarski

04-07-2017
W 2017 roku odbywa się trzecia rekrutacja chętnych na kierunek lekarski działający na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia planuje przyjąć w tym roku kolejnych 60 studentów. Do tej pory chęć studiowania w Zielonej Górze wyraziło 3.145 osób.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

GIF: wycofanie z obrotu serii kapsułek Medazepam