Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Projekt rozporządzenia: adrenalina w zestawie produktów używanych przez pielęgniarki

Dla pielęgniarek
Ze względu na narastający problem występowania silnej reakcji alergicznej w postaci wstrząsu anafilaktycznego projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponuje dodanie do zestawu przeciwwstrząsowego ratującego życie, używanego przez pielęgniarki adrenaliny w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Jednocześnie usunięty ma być z zestawu przeciwwstrząsowego płyn 117956 infuzyjny Hydroxyetyhylamylum – roztwór 6 procent o masie cząsteczkowej130/0,4 lub 200/0,5 (HES), ponieważ lek ten ma obecnie praktyczne zastosowanie w lecznictwie zamkniętym a nie w podstawowej opiece zdrowotnej.

Postulat ujednolicenia zestawów przeciwwstrząsowych złożyła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, która postulowała usunięcie z nich leku Hydroxyetyhylamylum. Postulat ten poparli konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, którzy jednocześnie wskazali na potrzebę doposażenia zestawu w adrenalinę. Podobną opinię wyraziła konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Zmiany zawarte zostały w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Uwagi do rozporządzenia mogą być składane w terminie 21 dni. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

  Wstrząs anafilaktyczny stanowi zagrożenie życia Wstrząs anafilaktyczny stanowi zagrożenie życia 25-05-2017 Szkolenie

lista dokumentów
 

Produkty polecane

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Usługi utrzymania czystości i cateringu w szpitalach zwolnione z VAT