Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Projekt rozporządzenia: adrenalina w zestawie produktów używanych przez pielęgniarki

Dla pielęgniarek
Ze względu na narastający problem występowania silnej reakcji alergicznej w postaci wstrząsu anafilaktycznego projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponuje dodanie do zestawu przeciwwstrząsowego ratującego życie, używanego przez pielęgniarki adrenaliny w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Jednocześnie usunięty ma być z zestawu przeciwwstrząsowego płyn 117956 infuzyjny Hydroxyetyhylamylum – roztwór 6 procent o masie cząsteczkowej130/0,4 lub 200/0,5 (HES), ponieważ lek ten ma obecnie praktyczne zastosowanie w lecznictwie zamkniętym a nie w podstawowej opiece zdrowotnej.

Postulat ujednolicenia zestawów przeciwwstrząsowych złożyła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, która postulowała usunięcie z nich leku Hydroxyetyhylamylum. Postulat ten poparli konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, którzy jednocześnie wskazali na potrzebę doposażenia zestawu w adrenalinę. Podobną opinię wyraziła konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Zmiany zawarte zostały w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Uwagi do rozporządzenia mogą być składane w terminie 21 dni. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

  Wstrząs anafilaktyczny stanowi zagrożenie życia Wstrząs anafilaktyczny stanowi zagrożenie życia 25-05-2017 Szkolenie

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Usługi utrzymania czystości i cateringu w szpitalach zwolnione z VAT