Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

W środę Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Za głosowało 424 posłów, jeden był przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Projekt ustawy został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

Aby projekt możliwy był do zrealizowania konieczne są zmiany w planie finansowym NFZ na ten rok. W poniedziałek późnym wieczorem na komisji polityki społecznej p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna podał, że w związku ze zniesieniem limitów na rehabilitację będą potrzebować dodatkowych 450 mln zł, a na wyroby medyczne ok. 270 mln zł. Prezes dodał, że szacują, że 150 tys. osób skorzysta z nielimitowanego dostępu do rehabilitacji. Podkreślał, że chcą w sumie przychody Funduszu podnieść o półtora miliarda zł.

Więcej na temat zmian w planie finansowym NFZ czytaj tutaj>>

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

Książka zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów: wypoczynkowe, macierzyńskie i...
Cena: 52.00
Promocja: 46.80 zł

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy...

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Przepis o karach za prowadzenie lecznicy weterynaryjnej bez wpisu do rejestru doprecyzowany