Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy lub miasta będzie określać maksymalny limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Ich liczba określona będzie odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu.
Warto wiedzieć: - Uzasadnieniem dla przyjęcia nowelizacji ustawy były względy bezpieczeństwa publicznego – podkreśla Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odrębnie będą mogły być określone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.

Rada gminy będzie także mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomiędzy swoimi jednostkami pomocniczymi - sołectwami, dzielnicami lub osiedlami.

- To ważny postulat, który zgłaszały duże miasta, mówiąc, że nie chcą mieć jednej liczby dla całego miasta, ale chcą to podzielić między poszczególne dzielnice – zaznaczyła Katarzyna Łukowska. Jednostki pomocnicze będą miały też zagwarantowaną prawem możliwość opiniowania uchwał rad gminy w tej sprawie.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych muszą – zgodnie z nowelą - uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustawa wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”.

– Dochodziło do sytuacji, kiedy np. na plażach można było spożywać alkohol, teraz, ponieważ plaża jest miejscem publicznym, nie będzie już można – tłumaczy ekspertka.

Czytaj więcej TUTAJ >>


 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Więcej na temat

RPO: projekt ustawy o przymusowej izolacji  kobiet pijących alkohol niekonstytucyjny

16-10-2017
Przymusowa izolacja kobiet pijących alkohol, używających narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży byłaby nieproporcjonalną ingerencją w sferę wolności jednostki – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Od soboty nowe przepisy o wyrobach medycznych