Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wchodzi w życie rozporządzenie o pomocy psychologicznej dla weteranów

11 stycznia 2018 roku wchodzi w życie obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozporządzenia o pomocy psychologicznej udzielanej weteranom-funkcjonariuszom, weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom oraz najbliższym członkom ich rodzin.
Warto wiedzieć: Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez weterana legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Dla menedżerów

Z rozporządzenia wynika, że zakres pomocy psychologicznej obejmuje badanie diagnostyczne, terapię psychologiczną indywidualną oraz grupową, w tym rodzinną, poradę indywidualną, poradę rodzinną oraz interwencję kryzysową.

Minister spraw wewnętrznych i administracji monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych MSWiA.

Monitorowanie to polega na zbieraniu i analizie informacji dotyczących dostępności oraz zakresu udzielonej pomocy psychologicznej, na współdziałaniu z tymi podmiotami oraz na udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski weteranów.

Podmioty realizujące pomoc psychologiczną weteranom-funkcjonariuszom przekazują ministrowi w terminie do 31 stycznia każdego roku, informacje za rok poprzedni dotyczące liczby osób, które skorzystały z pomocy oraz zakresu tej pomocy.

  NFZ: dodatkowe uprawnienia dla weteranów 26-03-2012 Szkolenie

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Więcej na temat

Wojskowy Instytut Medyczny zbada weteranów

31-01-2015
Rusza projekt, roboczo zwany programem Afgan, w ramach którego wojskowi lekarze przebadają żołnierzy - uczestników misji, którzy doświadczyli wybuchu miny lub ładunku, przebywając w transporterze w czasie misji w Afganistanie.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca – wśród priorytetów ochrony zdrowia