Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wchodzi w życie rozporządzenie o pomocy psychologicznej dla weteranów

11 stycznia 2018 roku wchodzi w życie obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozporządzenia o pomocy psychologicznej udzielanej weteranom-funkcjonariuszom, weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom oraz najbliższym członkom ich rodzin.
Warto wiedzieć: Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez weterana legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Dla menedżerów

Z rozporządzenia wynika, że zakres pomocy psychologicznej obejmuje badanie diagnostyczne, terapię psychologiczną indywidualną oraz grupową, w tym rodzinną, poradę indywidualną, poradę rodzinną oraz interwencję kryzysową.

Minister spraw wewnętrznych i administracji monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych MSWiA.

Monitorowanie to polega na zbieraniu i analizie informacji dotyczących dostępności oraz zakresu udzielonej pomocy psychologicznej, na współdziałaniu z tymi podmiotami oraz na udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski weteranów.

Podmioty realizujące pomoc psychologiczną weteranom-funkcjonariuszom przekazują ministrowi w terminie do 31 stycznia każdego roku, informacje za rok poprzedni dotyczące liczby osób, które skorzystały z pomocy oraz zakresu tej pomocy.

  NFZ: dodatkowe uprawnienia dla weteranów 26-03-2012 Szkolenie

lista dokumentów
 

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca – wśród priorytetów ochrony zdrowia