Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiana przepisów o odpadach - dowiedz się jakie nowe obowiązki nakłada na placówki medyczne

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, podmioty wykonujące działalność leczniczą, muszą do 24 lipca br. złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej. Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W załączeniu zamieszczamy przykładowy wzór oświadczenia.

Więcej na ten temat, jakie dokumenty trzeba złożyć, można dowiedzieć się na szkoleniu online, które odbędzie się 6 lipca 2018 r. o godzinie 11. Jest ono bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować. Formularz rejestracyjny znajduje się TUTAJ. Zostaną na nim omówione zasady dotyczące uzyskania wpisu do tego rejestru, a w szczególności obowiązki podmiotów, które są obowiązane złożyć wniosek o wpis do tego rejestru. Szkolenie wyjaśni również, które podmioty wytwarzające lub gospodarujące odpadami uzyskują wpis do rejestru z urzędu, a które podmioty w ogóle nie są objęte tym rejestrem.

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

RODO. Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia [PRZEDSPRZEDAŻ]

Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia,...
Cena: 99.00
Promocja: 74.25 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Senat przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego, która ma ograniczyć wywóz leków za granicę