Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Naczelna Izba Aptekarska zaniepokojona wstrzymaniem prac nad ograniczeniem sprzedaży leków

Naczelna Izba Aptekarska wyraziła zaniepokojenie zmianą stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmian w przepisach w zakresie obrotu pozaaptecznego. Resort zdrowia poinformował, że prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w tej sprawie zostały wstrzymane.
W ramach topiku:
Rynek leków
Warto wiedzieć: Osoba wydająca produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego nie jest wyposażona w informacje odnośnie działania i stosowania danego produktu leczniczego, a tym samym może wprowadzić pacjenta w błąd poprzez udzielenie nierzetelnej informacji.
Dla farmaceutów

Decyzja Ministerstwa była uzasadniona napływem w ramach konsultacji publicznych licznych merytorycznych uwag do projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Uwagi te, według resortu, kwestionowały kierunek projektowanych zmian, mogących skutkować negatywnym wpływem na rynek polskich przedsiębiorców z branży obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi przeznaczonymi do sprzedaży poza aptekami.

Poza tym, według Ministerstwa proponowane obniżenie dopuszczalnych w obrocie pozaaptecznym dawek leków przeciwbólowych do minimalnych umożliwiłoby pozostanie na rynku tylko części z obecnych produktów leczniczych (jednego czy dwóch producentów). Wzbudziło to sprzeciw innych producentów leków, a minister zdrowia stał się adresatem zarzutów o zamiar ukonstytuowania stanu nierównego traktowania podmiotów.

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego są zarejestrowane w małych dawkach i są dostępne, dlatego ten argument jest niezasadny. Izba zwraca uwagę, że „w zakresie problemów dotyczących zdrowia należy wyraźnie odróżnić interesy przemysłu farmaceutycznego ukierunkowane na osiąganie zysków od zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa”.

W związku z tym Naczelna Izba Aptekarska 10 sierpnia 2017 roku wystąpiła do ministra zdrowia o podjęcie działań mających na celu wznowienie prac w przedmiotowym zakresie, jednocześnie podkreślając, że nadrzędną ideą, jaką powinno kierować się Ministerstwo, jest zdrowie, życie i bezpieczeństwo pacjentów, a nie troska o interes przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi.

Samorząd aptekarski podkreśla, że placówki obrotu pozaaptecznego jako jedyne nie posiadają obowiązku uzyskania wpisu podmiotu do rejestru. Inspektoraty farmaceutyczne nie są także w stanie objąć skuteczną kontrolą wszystkich tego typu placówek.

  Wstrzymano prace nad zasadami sprzedaży leków w sklepach Wstrzymano prace nad zasadami sprzedaży leków w sklepach 10-08-2017 Szkolenie

Naczelna Izba Aptekarska analizując problem obrotu pozaaptecznego zwraca uwagę na szereg anomalii pod względem bezpieczeństwa pacjenta, zaznacza też, że osoba wydająca produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego nie jest wyposażona nawet w podstawowe informacje odnośnie działania i stosowania danego produktu leczniczego, a tym samym może wprowadzić pacjenta w błąd poprzez udzielenie nierzetelnej informacji.

Poza tym, Izba podkreśla, że w placówkach obrotu pozaaptecznego produkty lecznicze eksponowane są często w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci. Zgodnie z § 5 pkt 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, osoba wydająca lek ma prawo odmówić wydania leku osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, jednakże w przypadku sklepu ogólnodostępnego, czy też stacji benzynowej sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania weryfikacji wieku dzieci nabywających produkty lecznicze.

Poza tym, według Izby, nie ma pewności odnośnie wiarygodności leków sprzedawanych w tych placówkach. Placówki obrotu pozaaptecznego często nie spełniają także zasad związanych z przechowywaniem leków, a nawet poprzez brak należytej wiedzy osoby prowadzącej taką placówkę produkty lecznicze są przechowywane w miejscach nasłonecznionych.

Źródło: www.nia.org.pl

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Więcej na temat

NIA: trzeba ograniczyć pozaapteczny obrót lekami

06-08-2012
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosował do Ministra Zdrowia pismo, w którym negatywnie ocenił obowiązujące liberalne kryteria kwalifikacji produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego, a w konsekwencji bardzo obszerne wykazy leków dopuszczonych do tego obrotu.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Rozwija się sektor innowacji w medycynie