Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Opiekun medyczny może być wsparciem dla pielęgniarki i położnej

W placówkach ochrony zdrowia jest potrzeba większego wykorzystania zawodu pomocniczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych - twierdzi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Jak mówi, zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, istnieje wskazanie do większego wykorzystania zawodu pomocniczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych. Należy podkreślić, że w wielu krajach europejskich zawody pomocnicze są wykorzystywane w opiece zdrowotnej na dużo większą skalę niż w Polsce, co umożliwia personelowi medycznemu realizowanie swoich podstawowych obowiązków, jakimi są czynności specjalistyczne medyczne i edukacyjne. Jest to kluczowe, zwłaszcza przy tak dramatycznej sytuacji w zawodzie jak ta, która ma miejsce w Polsce.

Obecnie współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na 1000 mieszkańców wynosi jedynie 5,2, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Prognoza na 2033 rok zakłada, że będzie brakowało 169 tys. pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i są specjalistami w swoich dziedzinach, w których mogą realizować czynności medyczne samodzielnie.
  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 
- Nie wszystkie czynności, które aktualnie są przypisane kompetencyjnie do zawodu pielęgniarki lub położnej, musi wykonywać pielęgniarka lub położna. Pielęgniarki i położne powinny koordynować opiekę nad pacjentem i wykonywać samodzielne czynności medyczne i edukacyjne, które stanowią podstawę ich zawodu. Zgodnie z tendencją substytucji usług zdrowotnych, niektóre czynności o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym mogłyby być wykonywane przez pomocniczy zawód medyczny – będący istotnym wsparciem, zarówno dla pielęgniarek i położnych, jak i dla pacjentów. Zwłaszcza w sytuacji, w której brakuje pielęgniarek – współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na 1000 mieszkańców wynosi jedynie 5,2, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Wsparcie ze strony zawodu pomocniczego, odciąży pielęgniarki i położne oraz umożliwi realizację zadań, które wynikają z wysokich umiejętności i kompetencji zawodu. Takie rozwiązanie nieco poprawi warunki pracy personelu medycznego i znacząco wpłynie na poprawę opieki nad pacjentami” – mówi Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Książka jest kompleksowym opracowaniem charakteryzującym status prawny i zawodowy osób wykonujących...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

RPO: praca pielęgniarki z chorymi psychicznie ma szczególny charakter

12-03-2018
Opieka pielęgniarek środowiskowych nad osobami chorującymi psychicznie powinna być zaliczana do pracy o szczególnym charakterze, co daje prawo do emerytur pomostowych - uważa rzecznik praw obywatelskich, który zwrócił się w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Opieka nad chorymi z rakiem jelita grubego wymaga reorganizacji?