Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Prawo medyczne ma charakter interdyscyplinarny

Prawo medyczne, aspirujące do miana odrębnej, samodzielnej gałęzi nauk prawnych, musi mieć charakter interdyscyplinarny i  korzystać z wielu dziedzin o  ugruntowanej przez lata pozycji, takich jak prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze czy prawo finansowe. Znajduje to odzwierciedlenie w treści „Leksykonu prawa medycznego”, który został opublikowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer.
W ramach topiku:
Zarządzanie
Warto wiedzieć: Zaletą Leksykonu jest umieszczenie przy zdecydowanej większości haseł wykazów odpowiednio wyselekcjonowanych i proponowanych przez autorów pozycji piśmienniczych oraz orzeczeń sądów powszechnych i  administracyjnych.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Znaczenie prawa medycznego wynika między innymi z rozwoju nauk medycznych i  postępu procesów diagnostycznych i  terapeutycznych, w  tym zwłaszcza z rozwoju nowoczesnych technologii medycznych. Rozwój ten nie jest bowiem obojętny dla kształtowania się porządku prawnego, a medycyna i nauki pokrewne znajdują zastosowanie na wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego państwa. Dlatego trudno wyobrazić sobie przebieg procesu legislacyjnego w wielu sprawach bez uwzględnienia specyfiki prowadzenia działalności medycznej – wyjaśniają we wprowadzeniu do publikacji jej autorzy.

„Ideą leksykonu jako pozycji piśmienniczej jest hasłowe, uporządkowane przedstawienie najważniejszych zagadnień z  danej dziedziny w  sposób pośredni między definicją określonego terminu a  syntetycznym opisem zjawiska, z  którym się on wiąże” - czytamy we wprowadzeniu.

W publikacji uwzględniono to założenie. Omawiane są w niej znaczenia poszczególnych pojęć, ale także  najważniejsze aspekty poszczególnych zagadnień.

Zawarto tutaj takie zagadnienia jak funkcjonowanie administracji ochrony zdrowia, prowadzenie działalności leczniczej, obrót gospodarczy wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, zasady wykonywania zawodów medycznych, realizacja i ochrona praw pacjenta czy odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu związane z udzielaniem lub zaniechaniem pomocy.

W opracowaniu zawarto hasła wchodzące w obręb prawa karnego, takie jak na przykład eutanazja, sterylizacja, ekshumacja, mors in tabula, oględziny czy zakaz wykonywania zawodu, prawa cywilnego (na przykład błąd medyczny, odszkodowanie i zadośćuczynienie, szkoda prenatalna czy zgoda na leczenie), prawa administracyjnego (akt zgonu, kontrola podmiotu leczniczego czy finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej), prawa gospodarczego (reklama produktu leczniczego i apteki czy działalność lecznicza), prawa farmaceutycznego (apteka i  produkt leczniczy), czy prawa pracy (dyżur, lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta czy niezdolność do pracy).

  Dowiedz się więcej 134,10
Leksykon prawa medycznego
Sygit Bogusław,Wąsik Damian Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

 

Publikacja zawiera 150 haseł zestawionych alfabetycznie. Przy każdym z nich zostały umieszczone wykazy odpowiednio wyselekcjonowanych przez autorów pozycji piśmienniczych oraz orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych.

Książka przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, a także osób wykonujących zawody medyczne. Może również służyć jako dodatkowy materiał dydaktyczny w kształceniu kadr prawniczych, administracyjnych i medycznych.

W opracowaniu uwzględniono stan prawy na dzień 1 marca 2017 roku.

Informacje o autorach

Bogusław Sygit - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor ponad 250 publikacji z zakresu kryminalistyki, prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.

Damian Wąsik - doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.

 

Źródło: www.profinfo.pl

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Więcej na temat

"Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych"

12-04-2016
?? W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych dotyczących prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, winy lekarza, błędu sztuki lekarskiej, związku przyczynowego, ciężaru dowodu w procesach lekarskich, zgody pacjenta na zabieg medyczny, obowiązku informacji wobec pacjenta, poszczególnych przypadków odpowiedzialności szpitala i lekarza za wyrządzone pacjentowi szkody, odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, roszczeń z tytułu wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, przedawnienia roszczeń, odpowiedzialności Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych istotnych zagadnień pojawiających się na wokandach sądowych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Radziwiłł: dobrze, że ustawa o aptekach wejdzie w życie