Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Rzecznik Praw Obywatelskich: system ochrony zdrowia psychicznego wymaga zmian

Zdaniem ekspertów współpracujących z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich stan ochrony zdrowia psychicznego wymaga pilnych zmian. Tym bardziej, że według  szacunków tego typu problemy dotyczą w Polsce – w różnym stopniu – około 5-8 milionów osób.
Warto wiedzieć: Autorzy stanowiska zwracają także uwagę na język debaty publicznej, w którym panuje swoista moda na nieodpowiedzialne, a nawet jak określają, skandaliczne, posługiwanie się terminami z zakresu chorób psychicznych.
Dla lekarzy

Według ekspertów RPO kluczowe są trzy obszary działania.

Pierwszy z obszarów dotyczy zmiany modelu opieki psychiatrycznej - z przeważającego dziś modelu, zwanego azylowym, w którym dominują duże szpitale psychiatryczne, na opiekę świadczoną na poziomie lokalnym, gdzie najlepiej widać potrzeby mieszkańców. Taka deinstytucjonalizacja powinna spowodować, że standardem przestaną być szpitale psychiatryczne i nastawienie na izolację, a tworzone i rozwijane będą kompleksowe, lokalne centra zdrowia psychicznego.

Eksperci Rzecznika podkreślają także sprawę ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. W związku z tym niezbędne jest organizowanie  cyklicznych  szkoleń  dla  wszystkich  osób  pracujących w wymiarze  sprawiedliwości,  bez względu na stanowisko i pełnioną funkcję, w zakresie szczególnych  potrzeb  osób  z niepełnosprawnościami.

Dużą  uwagę  należy też  przywiązywać  do  wiedzy,  umiejętności  i kwalifikacji  biegłych  sądowych. Chodzi między innymi o to, aby zapobiegać przypadkom nieuzasadnionego przedłużania pobytu w szpitalach psychiatrycznych, bez wysłuchania pacjentów. Według ekspertów RPO należy także dążyć  do  stworzenia systemu wsparcia dla tych osób z niepełnosprawnością psychiczną, które opuszczają   zakłady  psychiatryczne lub zakłady karne.

  10 października: Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10-10-2015 Szkolenie

Według Rzecznika niezwykle ważne jest także doprowadzenie do zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia. Jednak aby stworzyć podbudowę pod zmianę legislacyjną, należy stale i intensywnie poszerzać wiedzę władz samorządowych, sędziów, pracowników pomocy społecznej, wychowawców w DPS-ach i rodzin.
- Jeśli uda nam się zmienić nastawienie społeczne, łatwiej będzie znieść archaiczną instytucję ubezwłasnowolnienia i zastąpić ją systemem wsparcia przy podejmowaniu decyzji- podkreślają eksperci RPO.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśla, że jest zawsze otwarte na współpracę z każdym, kto chce aktywnie włączać się w działania i dyskusję o prawach osób chorujących psychicznie. W tym celu przygotowanych zostało szereg raportów i rekomendacji, a w listopadzie 2017 roku powołana zostanie stała Komisja Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

MZ: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ureguluje kwestię monitorowania pacjentów

17-02-2016
Ministerstwo Zdrowia podzieliło argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące konieczności uregulowania kwestii stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych. Resort zapowiedział, że projektowana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ureguluje podstawowe kwestie w zakresie monitorowania pomieszczeń, w których realizowany jest przymus bezpośredni w postaci izolacji

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Lekarze szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe