Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.18.903
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2405) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych oraz zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:
1) strażników,
2) osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

- zwanych dalej "osobami badanymi".

§  2.  Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.903 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).
Data aktu: 05/08/2010
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 17/08/2010

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł