Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.17.1899
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 34 ust. 4 2  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szczegółowy tryb i warunki ich przyznawania.
§  2. 
1.  Wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanymi dalej "wyróżnieniami", są:
1) dyplomy;
2) puchary;
3) plakietki.
2.  Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach:
1) seniorów;
2) młodzieżowców;
3) juniorów.
3.  Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych;
4) mistrzostwach świata;
5) mistrzostwach Europy.
4.  Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:
1) igrzysk olimpijskich,
2) igrzysk paraolimpijskich,
3) igrzysk głuchych

- mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe.

§  3. 
1.  Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej "nagrodami", mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2.  Nagrody mogą być przyznane osobom startującym wyłącznie w kategorii seniorów.
§  4. 
1.  Nagroda może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych.
2.  Nagroda może być przyznana także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) mistrzostwach świata,
2) mistrzostwach Europy,
3) uniwersjadzie letniej lub zimowej,
4) akademickich mistrzostwach świata

- jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.

3.  Nagroda, o której mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1899 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.
Data aktu: 17/08/2016
Data ogłoszenia: 11/10/2017
Data wejścia w życie: 23/08/2016

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł