Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Marcin Czech: Dokument „Polityka Lekowa Państwa” jest już gotowy

Zwiększenie i wzmocnienie roli farmaceuty w opiece farmaceutycznej przewiduje Polityka Lekowa Państwa. Z tym strategicznym dokumentem w poniedziałek zapoznać się ma minister zdrowia. - Po uwagach ministra, dokument będzie konsultowany przez partnerów publicznych – zapowiada wiceminister zdrowia Marcin Czech.
W ramach topiku:
Zmiany na rynku aptek Zarządzanie apteką

Polityka Lekowa Państwa podaje kierunki rozwoju tego sektora na lata 2018-2022. Ten 95-stronicowy dokument ma być oficjalnym stanowiskiem rządu. Zapisane są w nim cele rozwoju tego sektora na najbliższe cztery lata.

- W poniedziałek ze strategią zapozna się minister zdrowia– zapowiedział w środę podczas XVII Dnia Polskiej Farmacji wiceminister zdrowia Marcin Czech. – Po uwagach ministra, dokument będzie konsultowany przez partnerów publicznych. Następnie zostanie przetłumaczony i trafi do ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia.

Czech podał, że dokument został przygotowany na podstawie wytycznych z 2016 r. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wiceminister szacuje, że strategia powinna być gotowa za kilka miesięcy i trafi do legislacji jako załącznik do zarządzenia prezesa Rady Ministrów. Musi być zatwierdzona przez parlament.

- Później czeka nas wdrożenie polityki lekowej i duża nowelizacja ustawy farmaceutycznej – podkreśla Czech.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Sześć rozdziałów

W strategii wymieniono najważniejsze cele polityki zdrowotnej w Polsce na najbliższe lata. Zaliczono do nich m.in.: równą dostępność i przystępność najbardziej potrzebnych leków, jakość i bezpieczeństwo leków, racjonalne stosowanie leków, edukację uczestników systemu, monitorowanie polityki lekowej oraz zmiany w systemie dystrybucji.

Wiceminister podał, że strategia liczy 95 stron i ma 6 części. Jeden z rozdziałów dotyczy roli lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek w systemie.

– Chcemy, by farmaceuta stał się pełnoprawnym członkiem zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem. By zaczął sprawować opiekę farmaceutyczną w aptece w perspektywie kilku lat. Musimy zacząć od programu pilotażowego – mówi Czech.

Wiceminister podaje, że w strategii chcą zapisać, że farmaceuta wspomaga lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Ma przeglądać to, czym leczy się pacjent, ma sprawdzać czy między lekami, ale także lekami i suplementami diety zachodzą interakcje niebezpieczne dla pacjenta.

- Farmaceuta ma troszeczkę więcej czasu, by porozmawiać o tym, czy pacjent nie zapomina o przyjmowaniu tabletek – twierdzi Czech. – Może zapytać czy pacjent wie, jak przyjmować leki? Zdajemy sobie sprawę z tego, że lekarz nie ma na to czasu i mamy nadzieję, że farmaceuta ten czas znajdzie.

Jak zapowiada wiceminister farmaceuta ma być „doradcą pacjenta”. Będzie współpracował z lekarzem poprzez systemy IT.

Strategia stawia także na wzmocnienie roli pielęgniarek, które mogą wypisywać recepty na niektóre leki, ale niestety teraz rzadko z tego prawa korzystają.

Zmiany w refundacji

Kolejny z rozdziałów strategii dotyczy dostępności rynkowej. Kolejny duży rozdział odnosi się do dostępności refundacyjnej.

- Nad tym rozdziałem pracowaliśmy najdłużej – mówił Czech. – Zależy nam na efektywnym wykorzystaniu leków na rynku, zapewnieniu bezpiecznych i dostępnych leków dla pacjenta i nieustannej poprawie stanu zdrowia populacji dzięki optymalizacji wydatków publicznych. W tym rozdziale jest dużo nowych rozwiązań – zapowiada Czech.

Wiceminister podał, że proponują m.in.: jak płacić za leki sieroce stosowane w chorobach rzadkich i ultrarzadkich.

- Jako jedno z rozwiązań proponujemy pójście w kierunku osobnego budżetu lub zastosowanie analizy wielokryterialnej, co robią niektóre inne kraje. Zobaczymy, czy to będzie możliwe do zastosowania w polskich realiach – mówi Czech.

Osobny rozdział w strategii poświęcony jest profilaktyce pierwotnej. – W tej mierze nasze działa wymagają wzmocnienia. Zależy nam na zmniejszeniu zapadalności na choroby zakaźne przez skuteczne działania profilaktyczne – mówi wiceminister.

Strategia podaje także wytyczne dotyczące wzmacniania i rozwoju potencjału przemysłu farmaceutycznego.

W strategii zostały poruszone także takie kwestie jak: narastająca antybiotykooporność, która jest niebezpieczna dla zdrowia i życia oraz wzrastający rynek samoleczenia w oparciu o leki OTC i suplementy diety oraz  konieczność edukacji pacjentów.

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Obrót detaliczny lekami. Zagadnienia prawne

W publikacji omówiono problematykę obrotu detalicznego produktami leczniczymi. Autor szczegółowo...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia...
Cena: 139.00
Promocja: 41.70 zł

Prawo farmaceutyczne i refundacja leków. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach

Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Gdy podniesiemy wynagrodzenia lekarzy specjalistów, wzrosną stawki za dyżury

09-05-2018
We wtorek po południu został przekazany do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada on wprowadzenie znaczącego wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów i rezydentów. Pytamy Jerzego Gryglewicza, eksperta ds. ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego, jakie to może powodować zagrożenia?

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Wycięcie zdrowego jajnika zamiast chorego to nadal częste pomyłki w szpitalach