Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

MRPiPS: 4,2 mln zł na żłobki dla niepełnosprawnych dzieci

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs w ramach programu „Maluch plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”. W rezultacie 4,2 mln zł trafi do 24 gmin. Środki te pozwolą  na utworzenie, dostosowanie lub zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Warto wiedzieć: W całym kraju działa 3,8 tysiąca instytucji opieki w różnej formie (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), które zapewniają ponad 102 tysiące miejsc opieki.
Dla menedżerów

 „Maluch plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem” to program wspierający rozwój i zwiększający dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Dzięki ogłoszonemu w ramach programu konkursowi gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie  działań, których celem będzie zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wysokość dofinansowania wynosi aż 80 procent kosztów projektu.

Program został podzielony na trzy moduły. Pierwszy z nich miał na celu utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.

Zadaniem drugiego modułu było dostosowanie istniejących miejsc opieki w instytucjach opieki do potrzeb tych dzieci. Z kolei celem trzeciego modułu było zapewnienie funkcjonowania takich miejsc.

  Pół miliarda złotych zostanie przeznaczone na program Pół miliarda złotych zostanie przeznaczone na program "Za Życiem" w roku 2017 10-01-2017 Szkolenie

Do konkursu zgłosiły się 24 gminy i każdej z nich przyznano dofinansowanie. Łącznie wyniesie ono przeszło 4,2 mln złotych.

W całym kraju działa 3,8 tysiąca instytucji opieki w różnej formie (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Zapewniają one prawie  102,2 tysiąca miejsc opieki. W 2010 roku, a więc przed wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach systemu ochrony zdrowia funkcjonowało zaledwie 511 żłobków i oddziałów żłobkowych. Choć miejsc opieki od tego czasu przybyło, nadal jest ich zbyt mało.

Resort rodziny podkreśla, że na te potrzeby częściej niż gminy reagują inne podmioty, na przykład osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Liczba zakładanych przez te podmioty żłobków i klubów dziecięcych stale rośnie – z 215 w 2011 roku (38 procent wszystkich żłobków i klubów dziecięcych) do 2,2 tysiąca w 2016 roku (78 procent wszystkich żłobków i klubów dziecięcych). Dużo wolniej wzrasta liczba gminnych instytucji opieki. W 2011 roku było ich 356, a w 2016 zaledwie 621.

Źródło: www.mpips.gov.pl

  Pół miliarda złotych zostanie przeznaczone na program Pół miliarda złotych zostanie przeznaczone na program "Za Życiem" w roku 2017 10-01-2017 Szkolenie

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Więcej na temat

Lekarze POZ apelują do premier o zmianę w programie "Za życiem"

10-07-2017
To nie czas i okoliczności powstania dolegliwości zdrowotnych, ale ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do korzystania bez limitów z wyrobów medycznych - uważa Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, które apeluje do premier o zmianę przepisów programu "Za życiem".

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Coraz więcej młodych Polaków cierpi na anoreksję