Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

MZ: leki 75+ oraz dekomercjalizacja szpitali to zrealizowane projekty resortu

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował w czwartek 17 listopada 2016 pierwszy rok pracy resortu oraz przedstawił plany na kolejne miesiące. Z projektów zrealizowanych wymienił darmowe leki dla seniorów75+ oraz ustawę o dekomercjalizacji szpitali. Podkreślił, że od stycznia 2017 zapewniony będzie dla każdego dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.
W ramach topiku:
Bezpłatne leki dla seniorów Projekt IOWISZ Reforma NFZ Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
Warto wiedzieć: Projekty obecnie realizowane to przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy, nowe kryteria oceny ofert, Narodowy Program Zdrowia, program leczenia stopy cukrzycowej, powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom oraz projekt „Za Życiem”.
Dla lekarzy Dla prawników Dla pielęgniarek Dla farmaceutów Dla menedżerów

Projekt Leki 75+ działa od września 2016. Dzięki niemu seniorzy po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków, które znajdują się na liście refundacyjnej.  Obecnie zawiera ona 1149 preparatów (68 substancji czynnych). Są to leki stosowane w większości chorób wieku podeszłego (na przykład chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). 

Przez półtora miesiąca z programu skorzystało 1,1 miliona osób. Wydano im ponad 4 miliony opakowań bezpłatnych leków i wystawiono ponad 1,7 miliony recept na bezpłatne leki.
Docelowo wydatki na leki refundowane w grupie 75+ zwiększą się w 2016 roku o ponad 60 procent (w 2015 roku wyniosły około 860 mln zł). 

- Planujemy poszerzyć listę, tak aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom osób starszych. W 2017 roku na finansowanie projektu przeznaczymy 564 mln zł.  Ta kwota w kolejnych latach będzie wzrastać – powiedział minister Radziwiłł.

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała ustawa o dekomercjalizacji szpitali (nowelizacja ustawy o działalności leczniczej). Ustawa weszła w życie w lipcu 2016 roku. 

- Nowelizacja gwarantuje zachowanie publicznego charakteru szpitali w Polsce. Odchodzimy od działania dla zysku kosztem pacjentów. Dziś samorząd, uczelnia medyczna czy inny podmiot publiczny nie może zbyć udziałów w szpitalu, jeżeli powodowałoby to utratę pakietu kontrolnego. Przekształcone już szpitalne spółki swoje ewentualne zyski będą musiały przeznaczać na działalność leczniczą – dla pacjentów. Ustawa obejmuje także szereg innych regulacji – znosi obowiązkowe, kosztowne ubezpieczenia dla szpitali; umożliwia finansowanie przez samorządy dodatkowych świadczeń, umożliwia tworzenie nowych SPZOZ-ów – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Minister mówił także o wprowadzeniu na listę refundacyjną 23 nowych substancji czynnych, przydatnych szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, stosowanych w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona, oraz o refundacji kannabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej.

Radziwiłł powiedział także o zwiększeniu limitu miejsc na kierunku lekarskim o 912 (ponad 600 na studiach stacjonarnych w języku polskim). To blisko o jedną piątą więcej studentów kierunku lekarskiego niż do tej pory. 


Na temat zmian w ochornie zdrowia czytaj więcej w LEX Ochrona Zdrowia>>>


Dzięki wprowadzeniu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) zapewniony ma być przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia.
- Blisko 12 miliardów złotych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 chcemy spożytkować we właściwy sposób. Przejrzysty proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, o który mogą wystąpić podmioty lecznicze, będzie podstawą dla podpisywania kontraktów z NFZ i wniosków o dofinansowanie infrastruktury – podkreślił minister.

Minister mówi także o roli konsultacji społecznych w kształtowaniu polityki zdrowotnej, o ustawie antytytoniowej, porządkowaniu wycen w koszyku świadczeń gwarantowanych, kompleksowym programie dla pacjentów po zawale serca, mapach potrzeb zdrowotnych oraz nowym systemie dla służby krwi.

Projekty obecnie realizowane to przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy, nowe kryteria oceny ofert świadczeń zdrowotnych, Narodowy Program Zdrowia, którego częścią jest program zdrowia prokreacyjnego, program leczenia stopy cukrzycowej, powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom od 1 stycznia 2017 roku oraz projekt „Za Życiem”.
Opracowywane są także zmiany w pakiecie onkologicznym, w ustawie refundacyjnej i wynagrodzeniach w służbie zdrowia. 

Minister po raz kolejny zapowiedział także likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia od 2018 roku.


Źródło: www.mz.gov.pl
 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

System ochrony zdrowia w Polsce

W monografii ?System ochrony zdrowia w Polsce" autorzy skoncentrowali się na wybranych, najczęściej...
Cena: 48.00
Promocja: 43.20 zł

System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań

W publikacji zaprezentowano najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia w ujęciu...
Cena: 69.00

Więcej na temat

MZ: lista leków 75 + nie jest wykazem produktów zalecanych

26-08-2016
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest „wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym”. Nie może on też być jedyną podstawą do zmiany sposobu leczenia pacjenta.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Brakuje skoordynowanej opieki nad wcześniakami