Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

RPO wyraża wątpliwości dotyczące programu ochrony zdrowia prokreacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził wątpliwości dotyczące funkcjonowania programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016–2020. W ocenie Rzecznika program koncentruje się na wsparciu metod diagnostycznych, kształceniu lekarzy, poradnictwie psychologicznym oraz doposażeniu podmiotów udzielających świadczeń.
Warto wiedzieć: Według Rzecznika działania podejmowane zgodnie z programem ochrony zdrowia prokreacyjnego nie zawsze są efektywne. Przykładem tego jest sprawa kliniki przy Instytucie Matki Polki w Łodzi, która dotąd nie przyjęła ani jednego pacjenta.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

„Mając na uwadze zawężenie grupy docelowej programu, a także zupełne pominięcie procedur terapeutycznych, wątpliwości może budzić deklarowana kompleksowość podejmowanych działań” – stwierdza Rzecznik.

Otwarta 22 grudnia 2016 roku klinika leczenia niepłodności w Instytucie Matki Polki w Łodzi nie rozpoczęła dotąd udzielania świadczeń zdrowotnych z powodu braku wystarczających środków finansowych. Fundusze już przekazane oraz te, które Ministerstwo Zdrowia ma przekazać w późniejszym terminie, przeznaczone są jedynie na zakup sprzętu i wykonanie niezbędnych prac budowlanych.

Klinika nie zawarła umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ miała otrzymać finansowanie z budżetu państwa i środków europejskich. Tymczasem dotąd nie otrzymała z Ministerstwa pieniędzy pozwalających na pokrycie kosztów diagnostyki pacjentów dotkniętych niepłodnością.

Rzecznik podkreśla także, że uznana na całym świcie i posiadająca potwierdzoną naukowo skuteczność procedura in vitro nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych i nie jest w żaden inny sposób finansowana z budżetu państwa.

  Łódź: ICZMP otworzy wzorcową klinikę programu prokreacyjnego Łódź: ICZMP otworzy wzorcową klinikę programu prokreacyjnego 04-11-2016 Szkolenie

Adam Bodnar podkreśla, że wśród głównych przeszkód w dostępie do nowoczesnych metod leczenia niepłodności wskazuje się brak wsparcia ze strony państwa i ograniczone środki finansowe osób zmagających się z niepłodnością. Z tego względu szczególne znaczenie ma podejmowanie przez państwo działań służących zapewnieniu kompleksowej pomocy tak, aby procedury diagnostyki i leczenia niepłodności były dostępne również dla osób niezamożnych. Jednym z przedsięwzięć dla realizacji tego celu, podjętym przez Ministerstwo Zdrowia, miało być właśnie wdrożenie programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o wskazanie przyczyn, dla których klinika niepłodności w Instytucie Matki Polki w Łodzi nie otrzymała dotąd środków finansowych wystarczających na rozpoczęcie diagnostyki wśród pacjentów.

Poprosił także o zajęcie stanowiska względem zaprezentowanych w piśmie wątpliwości, dotyczących kompleksowości przygotowanego przez resort zdrowia programu polityki zdrowotnej.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy

Oddawana do rąk Czytelnika monografia stanowi pierwszą w literaturze polskiej próbę kompleksowego...
Cena: 105.00

Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz

Joanna Haberko - doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa...
Cena: 149.00

Więcej na temat

AOTMiT: program zdrowia prokreacyjnego nie przewiduje działań terapeutycznych

01-10-2016
W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stwierdził. Że program „Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” nie przewiduje prowadzenia działań terapeutycznych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kujawsko-pomorskie: 43 mln zł dla szpitali